PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 21-32
Article title

Wzajemność w relacji pomocy – perspektywa teoretyczna

Content
Title variants
EN
Mutuality in relations including assistance from the theoretical perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomoc jest relacją miedzy osobą pomagającą a wspomaganą. Jest to relacja złożona, na która składa się wiele czynników indywidualnych, społecznych, kulturowych. Ocena zachowania pomocnego jest trudna i niejednoznaczna z punktu widzenia obu stron. Powstaje także problem wzajemności w relacji pomocy. Czy należy być wzajemnym? W jaki sposób wzajemność w relacji pomocy może zostać odczytana?
EN
Assistance is a relation between a person who gives assistance and a person being assisted. It is a complex relationship which consists of numerous individual social and cultural factors. The assessment of the behavior of providing assistance is difficult and ambiguous from both sides’ point of view. Another issue concerns mutuality in relations including assistance. Should it be mutual? How can mutuality in relations including assistance be interpreted?
Issue
Pages
21-32
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa.
 • Ciczkowski W. (1999), Pomoc społeczna, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Lalak D., Pilch T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Clark D. (2005), Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP, Gdańsk.
 • Fustier P. (1998), Działania socjalne – znaczenie daru, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Cyrańska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gouldner A.W. (1992), Norma wzajemności. Preliminaria, [w:] Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Kempny M.M., Szmatka J. (red.), PWN, Warszawa.
 • Guzy-Steinke H. (2013), Relacja wzajemności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Hajduk E., Hajduk B. (2001), Pomoc i opieka – różne postacie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.
 • Kołakowski L. (2000), Kultura i fetysze: eseje, PWN, Warszawa.
 • Kropotkin P. (2006), Pomoc wzajemna, Poznańska Biblioteka Anarchistyczna, Poznań.
 • Łobocki M. (2004), Altruizm a wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Majka J. (1982), Filozofia społeczna, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • Malinowski B. (1967), Argonauci Zachodniego Pacyfiku, tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, PWN, Warszawa.
 • Mauss M. (1973), Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w] Socjologia i antropologia, przekł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, PWN, Warszawa.
 • Ossowska M. (2002), Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Otrębska-Popiołek K. (1991), Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sahlins M.P. (1992), Socjologia wymiany w społecznościach pierwotnych, [w:] Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Kempny M.M., Szmatka J. (red.), PWN, Warszawa.
 • Tischner J. (1998), Filozofia dramatu, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Wysocka E. (1998), Wybrane formy opieki i pomocy, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Cyrańska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zaborowski Z. (1980), Z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7b4fed2-57e8-4394-a20f-fcad9eea7803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.