PL EN


2018 | 9 | 2 | 39-47
Article title

Przestępczość komputerowa – aspekty prawne

Authors
Content
Title variants
EN
Legal Aspects of Cybercrime
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka omawia wybrane aspekty prawne przestępczości komputerowej. W pierwszej części artykułu poruszono kwestie związane z definiowaniem przestępczości komputerowej. Kolejne zagadnienie dotyczą rodzaju przestępstw możliwych do popełnienia z wykorzystaniem komputera z uwzględnieniem klasyfikacji przestępstw komputerowych na gruncie polskiego prawa karnego. Autorka wykorzystuje dwie prawno-porównawcze metody badawcze, tj. historyczno-opisową oraz formalno-dogmatyczną.
EN
The author discusses selected legal aspects related to computer crime. In the first part of the article, the author discusses issues related to the definition of computer crime. Another issue con-cerns the type of crimes that can be committed using a computer, classifying computer crime sunder Polish criminal law. In the article, the author uses two comparative research methods, i.e. historical-descriptive method and formal-dogmatic method.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
39-47
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
  • Adamski, A. (2000). Prawo karne komputerowe. Warszawa: C.H. Beck.
  • Adamski, A. (2001). Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu Konwencji Rady Europy. Toruń: TNOiK.
  • Bębas, S., Plis, J., Bednarek, J. (red.) (2012). Patologie w cyberświecie. Radom: WSH.
  • Hołyst, B. (2007). Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis.
  • Jakubski, K.J. (1996). Przestępczość komputerowa – zarys problematyki. Prokuratura i Prawo, 12, 34–50.
  • Kosiński, J. (2015). Paradygmaty cyberprzestępczość. Warszawa: Difin.
  • Kulesza, J. (2010). Międzynarodowe prawo internetu. Poznań: Ars boni et aequi.
  • Płoszyński, Z. (2012). Przestępczość internetowa. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3, 31–56.
  • Siwicki, M. (2013). Cyberprzestępczość. Warszawa: C.H. Beck.
  • Sowa, M. (2002). Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych. Prokuratura i Prawo, 4, 62–79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7bfc68c-0a9f-4768-b3a0-7d52f1861011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.