Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007/2008 | 4-5 | 53-80

Article title

Jak nie należy wykrywać projektu

Content

Title variants

EN
How Not to Detect Design – Critical Notice: William A. Dembski, The Design Inference

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł stanowi analizę krytyczną koncepcji filtra eksplanacyjnego, zaprezentowanej przez Williama Dembskiego w książce The Design Inference. Filtr jest rozumiany jako formalizacja procedury prowadzącej do wykrycia, czy dane zdarzenie jest zaprojektowane poprzez zastosowanie reguł rządzących wyborem wzajemnie się wykluczających hipotez: regularności, przypadku i projektu. Autorzy odnoszą się do pojęcia szansy hipotezy rozumianej jako prawdopodobieństwo, jakie ta hipoteza nadaje zdarzeniom ,i argumentują, że w odróżnieniu od hipotez przypadku i regularności, szansa hipotezy projektu nigdy nie jest brana przez Dembskiego pod uwagę. Autorzy krytykują również klasyfikację wymienionych hipotez zaproponowaną w The Design Inference.
EN
The article is a critical analysis of the explanatory filter concept presented by William Dembski in his book The Design Inference. The filter is understood as formalization of the procedure leading to detection whether a given event is designed. The procedure is based on application of the rules that determine the choice between mutually exclusive hypotheses: Regularity, Chance and Design. Authors refer to the notion of likelihood of a hypothesis understood as the probability that hypothesis confers on observations. They argue that, in contrast to the likelihood of Chance and Regularity hypotheses, Dembski never takes the likelihood of Design hypothesis into consideration. Authors also criticize classification of above mentioned hypotheses proposed in The Design Inference.

Year

Volume

4-5

Pages

53-80

Physical description

Contributors

 • University of Wisconsin–Madison
 • University of British Columbia
author
 • University of Wisconsin–Madison

References

 • Robert T. PENNOCK (ed.), Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – A Breadford Book, London, England 2001.
 • Elliott SOBER, Philosophy of Biology, Westview Press, Boulder, CO 1993.
 • William A. DEMBSKI, „Intelligent Design as a Theory of Information”, 1998, http://www.arn.org/docs/dembski/wd_idtheory.htm (27.06.2008).
 • Fred DRETSKE, Knowledge and the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, MA 1981.
 • Elliott SOBER, „Physicalism from a Probabilistic Point of View”, Philosophical Studies 1999, vol. 95, s. 135-174.
 • Elliott SOBER, „Morgan’s Canon”, w: C. ALLEN and D. CUMMINS (eds.), The Evolution of Mind, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 224-242.
 • Michael J. BEHE, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 4,Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008.
 • Alvin PLANTIGA, Warrant and Proper Function, Oxford: Oxford University Press, Oxford 1993.
 • Alvin PLANTIGA, „Naturalism Defeated”, nieopublikowana rozprawa 1994.
 • Tim STAFFORD, „The Making of a Revolution”, Christianity Today, 8 December 1997, s. 16-22.
 • Richard ROYALL, Statistical Evidence – A Likelihood Paradigm, Chapman and Hall, London 1997.
 • Branden FITELSON and Elliott SOBER, „Plantinga’s Probability Arguments Against Evolutionary Naturalism”, Pacific Philosophical Quarterly 1998, vol. 79, s. 115-129.
 • Elliott SOBER, „Testability”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 1999, vol. 73, s. 47-76.
 • Philip KITCHER, Abusing Science – The Case against Creationism, MIT Press, Cambridge, MA 1984.
 • Robert T. PENNOCK, Tower of Babel: The Evidence against New Creationism, MIT Press, Cambridge, MA 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7c38088-c90e-497b-b964-f9d9555791a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.