PL EN


2016 | 2 | 119-138
Article title

THE PHENOMENON OF CONFLICT IN EDUCATION FOR SECURITY ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC (PART I)

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Security belongs to the basic qualitative standards of citizens´ life in every country. It is a very frequently discussed question involving education for security. The paper presents a concise analysis of the phenomenon related to the conflict of education for security using the example of the Czech Republic.
Year
Issue
2
Pages
119-138
Physical description
Dates
published
2016-06-15
References
 • [1.]AAP-6 Terminologický slovník pojmů a definic NATO, Prague: OOS/Úř OSK SOJ 2010.
 • [2.]Clausewitz Carl, Vom Kriege, Berlin 1832.
 • [3.]Farková Marie, Dospělost a její variabilita, Grada Publishing, Prague 2009, ISBN 978-80-247-2480-5.
 • [4.]Kołodko Grzegorz W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka SA, Warsaw 2008, ISBN 978-83-7469-712-5.
 • [5.]Machiavelli Niccoló, Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, PIW, Warsaw 1984.
 • [6.]Mencl Vojtěch, Hájek Antonín, Otáhal Milan, Kadlecová Erika, Křižovatky 20.století. Světlo na bílá místa v nejnovějších děinách, Naše vojsko, Prague 1990, ISBN 80-206-0180-5.
 • [7.]Mika Janusz, Andragogika płaszczyzną edukacji dla bezpieczeństwa pracowników organizacji zhierarchizowanych (przykład Republiki Czeskiej). [in:] Zarządzanie kryzysowe, Tom II, Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica 2012, ISBN 978-83-61389-73-6.
 • [8.]Mika Janusz, Ethical Coincidence of Modern Adult Education. [in:] 6th International Scientific Symposium on Business Administration. GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND CHANGES. Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors, Slezká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Karviná 2010, ISBN 978-80-7248-594-9.
 • [9.]Mika Janusz, Etyka w edukacji dorosłych – andragogice. [in:] „Śląska Policja, Kwartalnik Policji Garnizonu Śląskiego” 2/2011, Katowice: Stowarzyszenie "Śląska Policja", ISSN 2082-594.
 • [10.]Mika Janusz, Historicko-filozofická východiska vzdělávání dospělých v době globalizace. [in:] Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky - vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment, Žilinká univerzita v Žiline, Žilina 2012, ISSN 1336-5878.
 • [11.]Mika Janusz, Informační válka a internet-strategický problém budoucnosti (Information Warfare and Internet-Strategic Problem of Future). [in:] Internet a bezpečnost organizací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. p. 35, ISBN 978-80-7318-548-0.
 • [12.]Mika Janusz, Komunikace mezi uchazeči o zaměstnání a pracovníky Oddělení pro zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Karviné. [in:] Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji. Kontekst, struktura, środowisko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, p. 141-158, ISBN 978-83-7611-753-9.
 • [13.]Mika Janusz, Krizová komunikace v rámci součinnosti Policie České republiky a Policie Polské republiky v situacích mimořádných ohrožení osob a prostředí. [in:] Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2013, ISBN 978-83-7780-683-8.
 • [14.]Mika Janusz, Manpower in the process of Strategic Management in the Czech Army [in:] Security Revue, 2007, ISSN 1336-9717.
 • [15.]Mika Janusz, Uplatnění doktrinálních principů informační války a psychologických operací ve válce a postkonfliktní stabilizaci Iráku. [w:] Postkonfliktní stabilizace-příklad Iráku, Univerzita obrany Brno, Brno 2007, ISBN 978-80-7231-249-8.
 • [16.]Mika Janusz, Kyselák, Ján. Příprava odborníků pro oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení na Univerzitě obrany v Brně, [in:] Security Revue, 2007, ISSN 1336-9717.
 • [17.]Mika Janusz, Olak Antoni. Społeczne postrzeganie zagrożeń. [in:] Jurčák V., Mika J., Olak A., Bezpieczeństwo w warunkach globalizacji-wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2014. ISBN 978-83-936652-9-7.
 • [18.]Mizia Cezary Andrzej, Znaki czasu w edukacji teologicznej kościoła starokatolickiego w Republice Czeskiej. [in:] Acta Humanica, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity, Katedra pedagogických štúdií, Žilina 2012. ISSN 1336-5126.
 • [19.]Morris Michael, Co nesmíte vědět!, vyd. Bratislava: ARIMES, 2012, ISBN 978-3-98114301-4-1. Překlad z německého originálu Was sie nicht wissen sollen! ŽÁČKOVÁ, Zuzana 2012.
 • [20.]Mulinen Fréderic de, Příručka mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly. Magnet-press, s.p., Prague 1991, ISBN 80-85434-30-X.
 • [21.]Rašek Antonín, Bezpečnost-věc veřejného zájmu. [in:] Bezpečnostní budoucnost České republiky-otázky, výzvy, problémy, CESES, Ministerstvo obrany České republiky, 2005, ISBN 80-7278-306-8.
 • [22.]Telcová Jana, Úvod do pedagogické psychologie. Informace, Brno 2002, ISBN 80-8656-13-X.
 • [23.]Urban Otto, České a slovenské dějiny do roku 1918, Svoboda, Praha 1991, ISBN 90-205-0193-2.
 • [24.]Vojenská strategie, Univerzita obrany, Ústav strategických studií. Ministerstvo obrany České republiky, 2008, ISBN 978-80-7278-475-2.
 • [25.]Vybíral Zbyněk, Psychologie komunikace, Portál s.r.o, Prague 2009, ISBN 978-80-7367-387-1.
 • [26.]Zahradnik Stanisław, Ryczkowski Marek, Korzenie Zaolzia, PAI. SA, PAI-press, Warsaw, Prague, Trzyniec 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7cf67c3-8c23-4718-a240-e77e4acdbbc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.