PL EN


2013 | 12 | 133-151
Article title

Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)

Authors
Content
Title variants
EN
Language autocreation and autopresentation. On the ways of showing of feature “myself” (based on “Miastówka” by Agata Passent)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to study (based on the feature articles by Agata Passent) the ways of showing “myself” in a feature article in the context of creative character of communication efforts by journalists. The material has been excerpted from feature articles by Agata Passent published in “City Magazine” between 1998-2002 which appeared in a book titled “Miastówka”. In my dissertation about language structure of feature “myself” I decided to use two terms: language autocreation and language autopresentation which, in my opinion, influence the modal frame of a feature article, regarded as some “myself” talking to some “yourself” in some purpose. Those terms allowed to build an illustration of feature subject in form of certain image of “myself” as well as to point out on formal level the means of expressing of feature “myself”.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Bondkowska M., Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978, Warszawa 2005.
 • Chudziński E., Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Galasiński D., Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Kraków 1992.
 • Hoffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i wstęp. J. Szacki, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 1981.
 • Kostkiewiczowa T., Tekst, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, przeł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańsk 2004.
 • Lis-Turlejska M., Ingracjacja, czyli manipulowanie innymi ludźmi za pomocą zwiększania własnej atrakcyjności, w: Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1980.
 • Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
 • Nowak P., Tokarski R., Medialna wizja świata a kreatywność językowa, w: Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007.
 • Olszewska-Kondratowicz A., Ingracjacja, czyli zachowania ukierunkowane na zwiększenie własnej atrakcyjności, „Psychologia Wychowawcza” 1974, nr 5.
 • Passent A., Miastówka, Warszawa 2002.
 • Skubalanka T., Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997.
 • Sławiński J., Anegdota, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I-III, Warszawa 1993.
 • Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Warszawa 1982.
 • Wojtak M, Felieton – informacja zakamuflowana, w: Tejże, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7cff420-aad1-4d34-9baf-6cb302b82534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.