PL EN


2015 | 2 | 123-135
Article title

Poszukiwanie problemów estetycznych. Zastosowanie techniki dostrzegania problemów T3/ZOOM

Content
Title variants
EN
The search for aesthetic problems. Application of the technique of perceiving problems T3/ZOOM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter metodyczny, dydaktyczny i może stanowić przyczynek do rozwinięcia badań ilościowych i jakościowych. W artykule została przedstawiona autorska technika T3/ZOOM, umożliwiająca generowanie pomysłów problemów. Zaprezentowano badania wstępne, przeprowadzone wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Do poszukiwania problemów estetycznych studenci użyli techniki twórczego dostrzegania problemów T3/ZOOM. Przyjęto, że problem estetyczny – zwłaszcza doniosły, nowy, wartościowy – jest nicią przewodnią dla unaocznienia wartości estetycznych, które konstytuują dzieło sztuki, są inicjowane przez osobę artysty i odkrywane przez odbiorcę. Artykuł ukazuje technikę twórczego dostrzegania problemów T3/ZOOM i wprowadza ją w tok poszukiwania problemów estetycznych przez przyszłych artystów. Dotąd nie odnotowano tego rodzaju zabiegów dydaktycznych w akademickiej edukacji artystycznej.
EN
It is a methodical, didactic article, which may constitute a contribution to the development of quantitative and qualitative research. This article presents the original technique T3/ZOOM, which allows the generation of the ideas of problems. In the article preliminary research, conducted among students of the Academy of Fine Arts in Lodz was presented. To explore the aesthetic problems, the students have used creative techniques to perceive problems T3/ZOOM. It was assumed that an aesthetic problem – especially the one, that is important, new, valuable – is the guiding thread for illustrating the aesthetic values that constitute a work of art and is initiated by an artist and discovered by a recipient. The value of the article is to present the techniques of creative perception of problems T3/ZOOM and introducing it into the course of seeking aesthetic problems by the future artists. So far, this kind of didactic activity has never been recorded in the academic art education.
Year
Issue
2
Pages
123-135
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
References
 • Bronowski J., Potęga wyobraźni, Warszawa 1987.
 • Gołaszewska M., Estetyka, Kraków 1975.
 • Gołaszewska M., Kim jest artysta, Warszawa 1986.
 • Gołaszewska M., Zarys estetyki, Kraków 1973.
 • Ingarden R., Studia z estetyki, Warszawa 1958.
 • Olczak M., Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości. T3/ZOOM techniką wspomagania rozwoju myślenia twórczego uczących się, Łódź 2013.
 • Osborn A. F., Applied Imagination, New York 1959.
 • Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Kraków 1983.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988.
 • Trojanowska-Kaczmarska A., Dziecko i twórczość, Wrocław 1971.
 • Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1997.
 • Zimnica-Kuzioła E., Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej, Łódź 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7d17bda-b0d1-4dd8-bf99-c67f7c0998a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.