PL EN


2018 (R. XVII) | 1(67) | 39-55
Article title

O potrzebie utopijnej, radykalnie etycznej edukacji globalnej

Content
Title variants
EN
The need for transformative global education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu autorka zarysowuje kontekst, w którym „dzieje się” obecnie edukacja globalna wraz z wyzwaniami i zagrożeniami, jakie się z nim wiążą. Skupia się na najważniejszych zjawiskach, procesach i dyskursach współtworzących ramy odniesienia dla edukacji globalnej we współczesnym świecie. Wśród nich są: tzw. zwrot kosmopolityczny w naukach społecznych; masowe migracje, radykalizacja nastrojów i wzrost postaw ksenofobicznych oraz dyskurs sekurytyzacji; napięcie między uniwersalizmem a różnicą zyskujące współcześnie nową odsłonę a także zjawiska coraz silniej kształtujące edukację na świecie – kultura rozliczalności i pomiaru oraz dążenie do praktyki opartej na dowodach. Wskazuje także na ich wybrane konsekwencje dla edukacji globalnej, takie jak: ryzyko ukompetencyjnienia dyskursu edukacji globalnej, jej homogenizacji oraz uczynienia z edukacji globalnej nowego narzędzia kolonizacji. W drugiej części tekstu, odwołując się m.in. do prac Vanessy Andreotti, Gerta Biesty i Sharon Todd, autorka nakreśla pewne propozycje dla edukacji globalnej, pozwalające stawiać jej czoła tym wyzwaniom. Postuluje transformatywną, radykalnie etyczną edukację globalną zakorzenioną w wartościach równości, solidarności i sprawiedliwości społecznej.
EN
This paper explores sociocultural context that shapes global education today. In the first part, I investigate some of the most important issues like cosmopolitan turn in social sciences, mass migrations, radicalisation of attitudes, increase in xenophobia and securitisation discourse; particularism/universalism tension; new phenomena affecting education in the world – culture of accountability and measurement as well as striving for evidence-based education. I outline also their implications and consequences for global education including the risk that global education will focus only on a competence dimension of education, the risk of homogenisation of global education and that it will become a new tool of colonisation. In the second part of the article, drawing on the works of Vanessa Andreotti, Gert Biesta and Sharon Todd, I outline some recommendations for global education that will help it to face these challenges. I suggest transformative, radically ethical global education rooted in equality, solidarity and social justice.
Issue
Pages
39-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Abdi A., Shultz L., Pillay T. (red.), (2015), Decolonizing global citizenship education, SensePublishers, Rotterdam.
 • Andreotti V., (2011), Actionable postcolonial theory in education, Palgrave Macmillan, New York.
 • Andreotti V., (2016), The educational challenges of imagining the world differently, „Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d’études du développement”, 37(1).
 • Bamber Ph., Lewin D., White M., (2017), (Dis-) Locating the transformative dimension of global citizenship education, „Journal of Curriculum Studies”, 8.
 • Beck U., Grande E., (2010), Varieties of second modernity. The cosmopolitan turn in social and political theory and research, „The British Journal of Sociology”, 61(3).
 • Biccum A., (2017), Global Citizenship Education in comparative perspective: epistemology, methodology and politics. Keynote address, Conference „Research, Evidence and Policy Learning for Global Education”. DERC, UCL-Institute of Education. London, 10.05.2017.
 • Bieber T., Martens K., (2011), The OECD PISA Study as a Soft Power in Education? Lessons from Switzerland and the US, „European Journal of Education”, 46(1).
 • Biesta G., (2009), Good education in an age of measurement. On the need to reconnect with the question of purpose in education, „Educational Assessment, Evaluation and Accountability”, 21(1).
 • Biesta G., (2015), Teaching, teacher education, and the humanities: Reconsidering education as a Geisteswissenschaft, „Educational Theory”, 65(6).
 • Bourn D., (2014), The theory and practice of development education. A pedagogy for global social justice, Routledge, London–New York.
 • Goren H., Yemini M., (2017), Global citizenship education redefined – A systematic review of empirical studies on global citizenship education, „International Journal of Educational Research”, 82.
 • Hartmeyer H., Wegimont L. (red.), (2016), Global education in Europe revisited. Strategies and structures, policy, practice and challenges, Waxmann, Münster–New York.
 • Hicks D., (2003), Thirty Years of Global Education: A reminder of key principles and precedents, „Educational Review”, 55(3).
 • Jasikowska K., (2015), Po co nam globalna edukacja?, [w:] Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, red. M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Wrocław.
 • Jefferess D., (2012), The „Me to We” social enterprise: Global education as lifestyle brand, „Critical Literacy: Theories and Practices”, 6(1).
 • Kuleta-Hulboj M., (2015), Postkolonialna edukacja globalna w działaniu: inicjatywy Open Spaces for Dialogue and Enquiry i Through Other Eyes, [w:] Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, red. M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Wrocław.
 • Niemann D., Martens K., Teltemann J., (2017), PISA and its consequences. Shaping education policies through international comparisons, „European Journal of Education”, 52(2).
 • O’Donnell A., (2015), Securitisation, Counterterrorism and the Silencing of Dissent. The Educational Implications of Prevent, „British Journal of Educational Studies”, 64(1).
 • Palacios C., (2010), Volunteer tourism, development and education in a postcolonial world. Conceiving global connections beyond aid, „Journal of Sustainable Tourism”, 18(7).
 • Pashby K., (2016), The global, citizenship and education as discursive fields. Towards disrupting the reproduction of colonial systems of power, [w:] Globalization and global citizenship. Interdisciplinary approaches, red. I.V. Langran, T. Birk, Routledge, London–New York.
 • Pons X., (2017), Fifteen years of research on PISA effects on education governance. A critical review, „European Journal of Education”, 52(2).
 • Potulicka E., (2014), Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza Impuls”, „Kraków.
 • Reynolds R., (2015), One size fits all? Global education for different educational audiences, [w:] Contesting and constructing international perspectives in global education, red. R. Reynolds i in., Sense Publishers, Rotterdam.
 • Scheunpflug A., (2017), Evidence and efficacy – a compulsion for Global Education? Keynote address, Conference „Research, Evidence and Policy Learning for Global Education”. DERC, UCL-Institute of Education. London, 10.05.2017.
 • Sellar S., Lingard B., (2014), The OECD and the expansion of PISA. New global modes of governance in education, „British Educational Research Journal”, 40(6).
 • Sian K.P., (2014), Spies, surveillance and stakeouts. Monitoring Muslim moves in British state schools, „Race, Ethnicity and Education”, 18(2).
 • Sjøberg S., (2015), PISA and Global Educational Governance – A Critique of the Project, its Uses and Implications, „Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education”, 11(1).
 • Starego K., (2016), O potrzebie wartości radykalnych w edukacji obywatelskiej, „Rocznik Pedagogiczny”, 39.
 • Swanson D., Pashby K., (2016), Towards a critical global citizenship?: A comparative analysis of GC education discourses in Scotland and Alberta, „Journal of Research in Curriculum & Introduction”, 20(3).
 • Śliwerski B., (2013), Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring i ewaluacja danych oświatowych, „Pedagogika Społeczna”, 4(50).
 • Thomas P., (2014), Divorced but still co-habiting? Britain’s Prevent/community cohesion policy tension, „British Politics”, 9(4).
 • Todd S., (2009), Toward an imperfect education. Facing humanity, rethinking cosmopolitanism, Paradigm Publishers, Boulder.
 • Wearing S., (2001), Volunteer tourism. Experiences that make a difference, CABI, Wallingford. Wodak R., Fairclough N., (1997), Critical Discourse Analysis, [w:] Discourse as social interaction, red. T. van Dijk, SAGE, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7d224b0-533d-4186-9bc5-0644f07a85a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.