PL EN


2018 | 3 (374) | 18-26
Article title

Zachowania konsumentów związane z procesem podejmowania decyzji o zakupie mięsa oraz ryb

Content
Title variants
EN
Consumer Behaviour Related to the Process of Making Decisions on the Purchase of Meat and Fish
RU
Поведение потребителей, связанное с процессом принятия решений о покупке мяса и рыбы
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa świeżego wieprzowego, drobiowego, wołowego oraz ryb w zależności od deklarowanej częstotliwości ich nabywania. Na podstawie analizy statystycznej danych pochodzących z ilościowego badania internetowego zrealizowanego w 2015 roku na próbie 1000 konsumentów wyodrębniono 4 skupienia konsumentów, które nazwano: 1 skupienie – miłośnicy mięsa czerwonego, 2 skupienie – ograniczający spożycie mięsa, 3 skupienie – miłośnicy mięsa i ryb, 4 skupienie – klasyczni Polacy. Do skupienia 1 zaliczono osoby charakteryzujące się dużą częstotliwością nabywania mięsa wieprzowego. Skupienie 2 to przeważnie badani charakteryzujący się małą częstotliwością nabywania wszystkich rodzajów mięsa, zaś często kupujący ryby. Skupienie 3 to osoby wyróżniające się dużą częstotliwością nabywania wszystkich rodzajów mięsa oraz ryb. Skupienie 4 to konsumenci charakteryzujący się dużą częstotliwością nabywania mięsa wieprzowego oraz drobiu.
EN
The aim of this article is to analyse the behaviour of Polish consumers of fresh meat of pork, poultry, beef, and fish depending on the declared frequency of their purchase. Based on a statistical analysis of data from a quantitative internet survey carried out in 2015 on a sample of 1000 consumers, 4 consumer groups were distinguished: 1st cluster - "red meat lovers", 2nd cluster - "limiting meat consumption", 3rd cluster - "meat and fish lovers", 4th cluster - "classic Poles". Cluster 1 was characterised by a high frequency of pig meat purchase. Cluster 2 is usually the study of the low frequency of acquisition of all types of meat, often buying fish. Cluster 3 is the person who stands out with a high frequency of buying all kinds of meat and fish. Cluster 4 is the consumer characterised by a high frequency of buying pork and poultry.
RU
Цель статьи – провести анализ покупательского поведения польских потребителей свежего мяса: свинины, птицы, говядины и рыбы в зависимости от заявляемой частотности его покупки. На основе статистического анализа данных из количественного обследования онлайн, проведенного в 2015 г. на выборке 1000 потребителей, выделили 4 кластера потребителей, которых назвали следующим образом: 1-й кластер – любители красного мяса, 2-й кластер – ограничивающий потребление мяса, 3-й кластер – любители мяса и рыбы, 4-й кластер – классические поляки. К первому кластеру отнесли лиц, характеризующихся высокой ча- стотностью покупки свинины. Второй кластер преимущественно респонденты, для которых характерна небольшая частотность покупки всех видов мяса, часто же покупающие рыбу. Третий кластер – лица, выделяющиеся высокой частотностью покупки всех видов мяса и рыбы. Кластер № 4 – потребители, для которых характерна высокая частотность покупки свинины и птицы.
Year
Issue
Pages
18-26
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bukała J., Świda J. (2000), Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich.
 • Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Cegiełka A. (2010), Spożycie mięsa czerwonego – porównanie zagrożeń i korzyści, „Gospodarka Mięsna”, nr 11.
 • Cross A.J., Leach M. Ferrucci, Rish A., Graubard, Mary H. Ward, Yikyung Park (2010), A large prospective study of meat consumption and colorectal cancer risk: an investigation of potential mechanisms underlying this association, “Cancer Research”, No. 70.
 • Cymerys M., Olek E. (2011), Ocena nawyków żywieniowych i stylu życia wśród chorych z otyłością brzuszną, „Przegląd Kardiodiabetologiczny”, nr 6(4).
 • Jak kupić dobrą wędlinę? (2016), http://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/mieso-i-wedliny-w-diecie-polakow-ile-kg-miesapowinnismy-jesc-w-ciagu-tygodnia/w040brp [dostęp: 04.02.2016].
 • Kosicka M. (2004), Konsument wobec konieczności podejmowania decyzji dotyczących zakupów produktów żywnościowych, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr 6(2).
 • Kosicka-Gębska M., Gębski J., Kwiecińska K., Jeznach M., Tul-Krzyszczuk A. (2017), Współczesne trendy w konsumpcji mięsa, „Przemysł Spożywczy”, nr 3(71).
 • Kosicka-Gębska M. (2013), Zachowania polskich konsumentów na rynku wołowiny, „Rozprawy Naukowe i Monografie”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Mazur A., Derkacz M., Chmiel-Perzyńska I., Kowal A. (2010), Nawyki żywieniowe kobiet korzystających z fitness, “Family Med. Prim. Care Rev.”, No. 12(3).
 • Nowak M., Trziszka T. (2010), Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 1(68).
 • Santarelli R., Vendeurve J.L., Naud N., S Tache S., Gueraud F., Viau M. (2010), Meat processing and colon carcinogenesis: cooked nitrite-treated and oxidized high-heme cured meat promotes mucindepleted foci in rats, “Cancer Prevention Research”, No. 3.
 • Salejda A.M., Korzeniowska M., Krasnowska G. (2013), Zachowania konsumentów na rynku mięsa, „Nauki Inżynierskie i Technologie”, nr 4(11).
 • Slaska-Grzywna B., Andrejko D., Jaskiewicz T., Kowalska E. (2013), Analiza spożycia drobiu i jego rola w diecie człowieka, „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”, nr 4.
 • Tkaczewska J., Migdał W. (2013), Spożycie i preferencje nabywcze konsumentów ryb i ich przetworów, „Przemysł Spożywczy”, nr 67(5).
 • Wzrasta konsumpcja ryb na świecie (2016), https://biznes.newseria.pl/news/wzrasta_konsumpcja_ryb_na,p70688667 [dostęp: 22.07.2016].
 • Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności (2015), Raport GFK na zlecenie Banku BGŻ BNP PARIBAS, Agrokonferencja, raport_agrokonferencja_2015.pdf [dostęp: 22.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7d9c174-551f-427e-aac6-da5105738fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.