PL EN


2020 | 19 | 1 | 28-42
Article title

Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci i reagowanie na nią w nauczaniu przyszłych lekarzy

Content
Title variants
EN
RECOGNIZING AND RESPONDING TO VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN TEACHING FUTURE DOCTORS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozpoznawanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci oraz odpowiednie na nią reagowanie są niezwykle ważnymi umiejętnościami dla pracowników ochrony zdrowia. Celem artykułu było opisanie zarówno związanych z przemocą wobec dzieci treści kształcenia na kierunkach medycznych, jak i przekonań studentów o ich przygotowaniu w zakresie wiedzy i umiejętności reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że studenci znają zasady rozpoznawania przemocy stosowanej wobec dzieci, jednak nie wiedzą, w jaki sposób postępować w sytuacji podejrzenia przemocy i konieczności zgłoszenia jej odpowiednim organom.
EN
Recognizing and responding to physical and psychological violence against children are extremely important skills for healthcare professionals. The aim of the article is to describe both the content of medical education related to violence against children and students’ beliefs about their preparation in terms of knowledge and skills necessary in cases of suspected violence against children. The results of the research conducted indicate that students know the rules for recognizing violence used against children, but they do not know how to deal with suspected violence and the need to report it to the appropriate authorities.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
28-42
Physical description
Contributors
  • Studium Komunikacji Medycznej WUM
  • Studenckie Koło Naukowe Edukacji Medycznej
  • Studium Komunikacji Medycznej WUM
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7de1ac0-a12e-444a-bbad-07f8a2ff4d9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.