PL EN


2003 | 2(5) | 11-24
Article title

Chimera wobec Pegaza. Nowe media - nadzieja wielkiej sztuki

Content
Title variants
EN
Chimera in the Face of Pegasus. New Media – Hope of Great Arts
Conference
Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w Jego siedemdziesięciolecie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jeśli zinterpretować jedną z ważnych realizacji Izabelli Gustowskiej - W podróży, z punktu widzenia istotnej roli, jaką odgrywają w niej elektroniczne media, to okazuje się, że do ukierunkowania interpretacji można użyć mitu Chimery. Odczytanie tego mitu, pozwala w obcowaniu ze sztuką Gustowskiej, dostrzec inny rodzaj złożoności i wewnętrznej motoryki, niżeli te jakościowe wyróżniki, które wiążemy w sztuce z rolą muz i Pegaza. Intrygująca nowa jakość, wniesiona w dzieło, za pośrednictwem nowych mediów, zdaje się łączyć z mentalnym powrotem i wskazaniem starego mitu, patronującego teraz nowym urzeczywistnieniom artystycznym. Współczesna atrakcyjność i aktualność Chimery może być poszukiwana / odnajdywana nie tylko w pracach badaczy mitów, ale sygnalizowana jest też przez autorów, którzy w oryginalnych nawiązaniach do tego mitu - z racji swej profesji - wypowiadają się o sztuce z poznawczo poszerzonych pozycji, innych niż jej zawodowi reprezentanci: estetycy, filozofowie sztuki, krytycy artystyczni.
EN
Myth of Chimeras leads us in a revealing a manner of an interpretation of one of Izabella Gustowska’s important artistic realisation (In travel), in the context of a role played by the media. In relations with Gustowska’s art this myth permits us to perceive other kind of complexity and internal movement, than these qualitative distinguishing features, which we associate in art with a part played by muses and Pegasus. New intriguing quality carried out in her work is due to an agency /mediation of new media, uniting with mental return to an old myth, patronising new artistic executions now. Current desirability and topicality of chimera can be traced not only in the works of the explorers of the myth. It is visible also in works of artists, who in original relation to myth express their own attitude in art so different from that of professional explorers: aestheticians, philosophers of art, art critics.
Keywords
PL
Media   Sztuka  
EN
Media   Art  
Year
Issue
Pages
11-24
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7e2510f-e4e0-42ed-bf99-d80714a0f7b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.