Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 7-19

Article title

Spółki prawa handlowego jako przedsiębiorcy wykonujący działalność o charakterze użyteczności publicznej

Title variants

EN
Commercial companies as entrepreneurs running the business of a public utility

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez gminy w formie spółek prawa handlowego. Do grupy osobowych spółek handlowych zaliczamy: spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Ponadto w obrocie prawnym występują także spółki kapitałowe, do których zaliczamy: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Większość przedstawicieli nauki przyjmuje, że najkorzystniejszą formą realizacji zadań użyteczności publicznej przez gminy jest forma spółek kapitałowych. Natomiast w praktyce życia gospodarczego gminy najczęściej tworzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ są one optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej w sferze użyteczności publicznej.
EN
Public utilities may be conducted by the municipalities in the form of commercial companies. The Polish legal system to the group include commercial companies, partnerships and capital. Most of the representatives of science assumes that the best form of public tasks by the municipality is a form of limited companies. However, in practice the economic life of the community often form a limited company, as they are the optimal form of economic activity in the sphere of public utilities.

Year

Issue

1

Pages

7-19

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7e57555-308a-45e1-bebd-e219f1560589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.