Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 99-118

Article title

ETOS WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA W OPINII NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Authors

Content

Title variants

EN
ETHOS OF THE CONTEMPORARY TEACHER IN THE OPINION OF TEACHERS AND PARENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagadnienie etosu nauczycielskiego jest nadal bardzo ważną kwestią niemogącą zejść na dalszy plan procesu kształcenia i wychowania. Nawet jeśli pojęcie etosu słyszane jest coraz rzadziej i kojarzy się raczej z dawną literaturą piękną, nie oznacza to, że etos nie istnieje. Sam termin bywa zastępowany innymi określeniami, ale znajduje swoje miejsce w literaturze i praktyce edukacyjnej tak, jak bezdyskusyjna i niezmiennie obecna jest wychowawcza rola szkoły.
EN
The problem of teachers’ ethos is still a very important issue which is not likely to go down into the background of the process of education and upbringing. Even if the concept of ethos is heard less and is associated rather with the belles-lettres, it does not mean it does not exist. The term itself is sometimes replaced by other terms, but it finds its place in literature and educational practice as indisputable and invariably present educational role of the school.

Year

Issue

1

Pages

99-118

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski w Warszawie

References

 • Czapiński J., Panek T. (2009). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Czarnowski S. (1958). Kultura. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Klepajczuk B. (1995). Etos pracy w przededniu transformacji systemu społecznego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Lalak D., Pilch T. (red.). (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Legowicz L. (1984). Życie dla życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
 • Meibaum B. (1979). Kategoria wzoru osobowego. W: Michalik M. (red.). Wartości a sposób życia. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Ossowska M. (1956). Moralność mieszczańska. Łódź: Zakład im. Ossolińskich.
 • Siciński A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. W: Siciński A. (red.). Styl życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Scheler M. (2008). Resentyment a moralność. Warszawa: Aletheia.
 • Znamierowski Cz. (1964). Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7e67cd5-eb84-4fe6-b3ce-a7bca7c78a16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.