PL EN


2016 | 10 | 2 | 36-46
Article title

Teachers as learners: learning to learn through strategy training. Part III. Strategy instruction in teacher education

Content
Title variants
PL
Nauczyciel w roli ucznia: nauczyć się jak się uczyć poprzez trening strategii. Część III. Instrukcja strategiczna w kształceniu nauczycieli
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this series of three articles is to stress the significance of implementing the learning to learn idea in pre-service teacher education and in the qualified teacher’s career, and encourage educators and learners to develop personalized skills and strategies necessary for further, continued or lifelong learning. In Part I., the author presents formal qualifications, knowledge and skills second/foreign language teachers are expected to acquire in Polish and European teacher training institutions. In Part II., she discusses essential roles and tasks modern language teachers need to be able to perform with regard to strategy training and emphasizes the need for educating ‘strategic’ teachers able to foster learner self-regulated learning. In Part III., the author presents the results of her empirical studies aimed at helping teacher trainees learn to learn by expanding individualized strategy repertoires through explicit and implicit strategy training; she also discusses their pedagogical implications.
PL
Niniejszy cykl trzech artykułów podkreśla znaczenie aktywnej realizacji idei uczenia się jak się uczyć w kształceniu i rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych, co wiąże się z potrzebą rozwijania umiejętności i strategii niezbędnych do uczenia się przez całe życie. W części I. autorka przedstawia formalne kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, jakie nauczyciel języka obcego powinien zdobyć w polskich i europejskich instytucjach kształcących nauczycieli. W części II. omawia role i zadania współczesnego nauczyciela wynikające z realizacji postulatu integracji nauczania języka obcego i treningu strategii oraz podkreśla potrzebę kształcenia tzw. „strategicznego” nauczyciela. W części III. autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych w zakresie eksplicytnego i implicytnego treningu strategii uczenia się i użycia języka obcego oraz omawia ich implikacje pedagogiczne.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
36-46
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii
References
 • Abraham R. and Vann R. (1987), Strategies of two language learners: a case study. In Wenden A. and Rubin J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 85-102.
 • Arnold J. (Ed.) (1999), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Brown H. D. (1989), A Practical Guide for Language Learning: A Fifteen-week Program of Strategies for Success. McGraw-|Hill, New York.
 • Brown H. D. (1994), Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Prentice Hall Regents, White Plains, NY.
 • Brown H. D. (2002), Strategies for Success. A Practical Guide to Learning English. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 • Chamot A. U. (2004), Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), p p. 1 4-26, h ttp://www.google.pl/webhp?nord=1&g ws_rd=cr&ei=DRtGVe2AEqSxygP6rIEQ#nord=1&q=e-f lt.nus.edu.sg%2Fv1n12004%2Fchamot.pdf (21 May 2015).
 • Chamot A. U., Barnhardt S., El-Dinary P.B., Robbins J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 • Chamot A. U., Keatley C. W., Anstrom K. A. (2005), Keys to Learning: Skills and Strategies for Newcomers. Pearson Longman, White Plains, NY.
 • Child D. (1986), Psychology and the Teacher. Cassell Educational: Villiers House, London.
 • Cohen A. D. (1998), Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 • Cohen A. D. (2007), Coming to terms with language learner strategies: surveying the experts. In: A. D. Cohen, E. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford, pp. 29-45.
 • Dąbrowska M. (2008), Strategies of Foreign Language Learning and Use: the Educational Value of Strategy Training in Teaching English to Adult Learners. Unpublished Ph.D. dissertation written under the supervision of Professor Hanna Komorowska. Warsaw University, The Institute of English Studies, Warsaw.
 • Dąbrowska M. (2013), Rozwijanie kompetencji strategicznej i indywidualnej gotowości do uczenia się przez całe życie w kształceniu neofilologicznym. In: H. Chodkiewicz, R. Lewicki (red.), Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, pp. 173-195.
 • Ellis G., Sinclair B. (1989), Learning to Learn English. A course in learner training. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Fontana D. (1981), Psychology for Teachers. The British Psychological Society, Leicester.
 • Grenfell M., Macaro E. (2007), Claims and critiques. In: A. D. Cohen, E. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 9-28.
 • Horwitz E. K. (1987), Surveying students’ beliefs about language learning. In: A. L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 119-129.
 • Komorowska H. (2002), Dobry nauczyciel – jego cechy i zachowania w świetle badań. In: H. Komorowska, D. Obidniak, Stopień po stopniu. Rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-14.
 • Mehisto P., Marsh D., Frigols M. J. (2008), Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan Education, Oxford.
 • O’Malley J.M. and Chamot A.U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Oxford R. L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle Publishers, Boston.
 • Oxford R. L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. In: J. C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 124-132.
 • Oxford R. L. (2011), Teaching and Researching Language Learning Strategies. Pearson Education, Harlow.
 • Paige R. M., Cohen A. D., Kappler B., Chi J. C., Lassegard J. P. (2006), Maximizing Study Abroad: A Student’s Guide to Strategies for Language and Culture Learning and Use. (2nd ed.). Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania z awodu n auczyciela. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU20120000131 (19 May 2015).
 • Rubin J. (1987), Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history, and typology. In: A. L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 15-30.
 • Rubin J., Chamot A. U., Harris V., Anderson J. (2007), Intervening in the use of strategies. In: Cohen A.D. and Macaro E. (Eds.), Language Learner Strategies: 30 Years of Researh and Practice. Oxford University Press, Oxford, pp. 141-160.
 • Strelau J. (Ed.) (2001). Psychologia: podręcznik akademicki, t. 1-3. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Tanner R. and Green C. (1998), Tasks for Teacher Education: A Reflective Approach. Longman, Harlow.
 • Wenden A. L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall, Cambridge.
 • Wenden A.L. and Rubin J. (Eds.) (1987), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7eeb15c-b815-4c20-89b8-98989696c92e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.