PL EN


2020 | 4(68) | 149–160
Article title

Ocena zgodności z Konstytucją poselskiego projektu ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz zniesieniu ich przywilejów finansowych

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of compliance with the Constitution of the Republic of Poland of the Deputies’ Bill on the Transparency of Revenues of Churches and Religious Associations and the Abolition of Their Financial Privileges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author raises arguments in favour of considering the proposed solutions unconstitutional. The amendments to the provisions of particular statutes, envisaged in the Bill, which regulate the relations between the State and individual churches and religious associations, do not meet the constitutional requirement of consensual regulation of relations. Furthermore, it should be considered whether the vacatio legis proposed in the bill is sufficient for the addressees of the regulation to adapt to the new solutions. Legislative shortcomings of the draft were also indicated.
Year
Issue
Pages
149–160
Physical description
Contributors
  • Doktor nauk prawnych, adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, WARSZAWA, POLSKA, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2689-786X
References
  • Borecki B., Artykuł 25 ust. 5 Konstytucji RP a ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013.
  • Garlicki L., Komentarz do art. 25 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
  • Krukowski J., Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.
  • Kurczewska K., Ocena skutków regulacji zawartych w poselskim projekcie ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz zniesieniu ich przywilejów finansowych, BAS-WASiE-1419/20, niepubl.
  • Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna w sprawie potrzeby przeprowadzenia konsultacji z kościołami i związkami wyznaniowymi projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Joanna Scheuring-Wielgus), BAS-WAP-1864/20, niepubl.
  • Walencik D., Zakres przedmiotowy umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013.
  • Witkowski Z., Opinia w sprawie zagadnień prawnych wynikających z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c808baac-4744-4238-a61c-98c133a0018e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.