PL EN


2018 | 25 | 281-288
Article title

Koncesja na handel obwoźny dla Izraela Jankiela z Kalwarii wydana w 1802 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Itinerant trade license for Izrael Jankiel from Kalwaria, issued in 1802
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
25
Pages
281-288
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
author
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
  • AGAD, Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowowschodnich, sygn. III/115.
  • Historia państwa i prawa, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981.
  • Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Warszawa 2012.
  • Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, t. 3: Po rozbiorach, cz. 1, Lwów 1920.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. Sulimierski i in., t. 3, Warszawa 1882.
  • Smoleński W., Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793–1807), Warszawa 1886.
  • Wawrykowa M., Dzieje Niemiec 1789–1871, Warszawa 1980.
  • Wąsicki J., Ustrój pruski na ziemiach polskich w latach 1772–1815 [w:] Węzłowe problemy dziejów Prus XVII–XX wieku. Materiały z sesji naukowej w UAM (11 i 12 VI 1970), red. G. Labuda, Poznań 1971.
  • Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium historycznoprawne. Wrocław 1957.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8120b66-cb10-4114-8bf4-dcab3c8339f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.