PL EN


2017 | 4(93) | 50-61
Article title

Insurance Distribution Directive (IDD) and its implementation in the Polish legal system – selected aspects

Title variants
PL
Implementacja dyrektywy IDD do polskiego systemu prawnego – wybrane zagadnienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On January 20, 2016, the European Parliament and the Council of the European Union approved the Insurance Distribution Directive (EU) 20166/97. The document constitutes one of the most significant legislative acts, whose influence on insurance distribution in EU member countries is hard to overestimate. The implementation of IDD in the Polish legal system is one of the greatest challenges for the insurance sector. The final form of the Directive will have a key impact on the further development of the industry, as well as its revenues, in coming years. Without a doubt, the Directive will alter the functioning of the insurance market by raising the significance of the compliance function in insurance companies and by imposing its reinforcement on brokers and multi-agents, as it was the case in other EU member countries. This article discusses the basic assumptions of the Polish Act on insurance distribution, which implements the EU Directive.
PL
W dniu 20 stycznia 2016 r. została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę (UE) dyrektywa 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Stanowi ona jeden z istotniejszych aktów prawodawstwa, którego wpływ na rozwój dystrybucji ubezpieczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej trudno jest przecenić. Wdrożenie IDD do polskiego systemu prawnego jest jednym z poważniejszych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego, a ostateczny jej kształt będzie miał kluczowy wpływ na dalszy rozwój i dochody branży w nadchodzących latach. Niewątpliwie ustawa, podobnie jak w innych krajach UE, wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, zwiększając znaczenie funkcji compliance w zakładach ubezpieczeń i wymuszając jej wzmocnienie u brokerów i multiagentów. W artykule omówiono podstawowe założenia polskiej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wdrażającej przepisy dyrektywy.
Year
Volume
Pages
50-61
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8286b24-b5b8-4b12-8d23-08e00958bd44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.