PL EN


2017 | 17 | 44 | 1003-1016
Article title

Selected Environmental Aspects in the Context of the Concept of CSR in Logistics Companies

Content
Title variants
PL
Wybrane aspekty środowiskowe w kontekście koncepcji CSR w przedsiębiorstwach logistycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Corporate social responsibility is a complex concept, where ecology is one of the key elements. From the point of view of logistics, care for the environment and respect for non-renewable resources is a particularly important issue. The essence of logistics is the movement of people and cargo, that is possible only by using a certain amount of energy. Companies operating in this sector, by definition cannot, therefore, be neutral with respect to the environment. They can, however, minimize the ecological footprint. In practice, it turns out that the involvement of businesses in this area is varied. The aim of the article is to assess ecological facet of logistics companies’ activity and their differentiation in this area according to their specialization. Statistical analysis of selected environmental aspects shows a weak ecological score of logistics companies compared to other industries. What is more, ecological score of logistics businesses is varied between specialization groups. In overall, the leading group of companies is transportation infrastructure which reached the highest average score. The only sector which significantly lags behind the others is road and rail. It turns out that the most problematic ecological aspects for assessed companies are: reduction of hazardous waste and air emissions other than GHG, and environmental requirements in relation to suppliers.
PL
Społeczna odpowiedzialność to złożona koncepcja, której jednym z głównych elementów jest ekologia. Z punktu widzenia logistyki troska o środowisko i surowce naturalne jest szczególnie istotnym zagadnieniem. Jej istotę stanowi bowiem przemieszczanie osób oraz ładunków, co możliwe jest wyłącznie poprzez wykorzystanie określonej ilości energii. Przedsiębiorstwa działające w sektorze logistyki nie mogą więc być neutralne wobec środowiska. Mogą one natomiast minimalizować swój ekologiczny ślad. W praktyce okazuje się, że zaangażowanie podmiotów w tego typu inicjatywy jest zróżnicowane. Celem artykułu jest zbadanie ekologicznego wymiaru działalności przedsiębiorstw logistycznych oraz ich zróżnicowania w tym zakresie z uwzględnieniem profilu działalności. Analiza statystyczna wybranych aspektów środowiskowych ukazała relatywnie niskie wartości wskaźników ekologicznych przedsiębiorstw logistycznych w porównaniu do innych branż. Co więcej, wyniki przez nie osiągane okazały się być zróżnicowane między poszczególnymi branżami. Najbardziej ekologiczne okazały się być podmioty działające w zakresie infrastruktury transportowej. Grupą o wyraźnie najniższych wynikach był sektor transportu drogowego i kolejowego. Najwięcej problemów badanym przedsiębiorstwom sprawiły: redukcja odpadów niebezpiecznych i emisji gazów innych niż cieplarniane oraz stawianie wymogów środowiskowych dostawcom.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1003-1016
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Poland
redactor
References
 • Buhmann, K. (2006). Corporate social responsibility: What role for law? Some aspects of law and CSR. The international journal of business in society 6(2): 188-202.
 • Dahlsrud, A. (2008). How Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 15: 1-13.
 • European Commission (2002). A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility COM(2011)681 Final. Brussels: European Commission.
 • Fassil, Y. (2008). The Stakeholder Model Refined. Gent: Universiteit Gent.
 • Fontaine, Ch.; Haarman, A.; Schmid, S. (2006). The Stakeholder Theory. Available at: http://www.martonomily.com/sites/default/files/attach/Stakeholders%20theory.pdf. Accessed 23 February 2016.
 • Global Reporting Initiative (2015). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Amsterdam: Global Reporting Initiative.
 • Lichtarski, J. (2001). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (Fundamentals of business education). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Ministry of Economic Development (2014). Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020. Warszawa.
 • Nurn, C. W.; Tan, G. (2010). Obtaining Intangible And Tangible Benefits from Corporate Social Responsibility. International Review of Business Research Papers 6(4): 360-371.
 • Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka (Corporate Social Responsibility in Polish realities. Theory and practice). Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
 • Reich, R.B. (2008). The Case Against Corporate Social Responsibility. Berkeley: Goldman School Working Paper Series.
 • Sprinkle, G.B.; Maines, L. A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business Horizons 53: 445-453.
 • Standard & Poor’s, MSCI (2006). Global Industry Classification Standard. New York: Standard & Poor’s.
 • Szlávik, J.; Csáfor, H. (2012). Corporate social responsibility as a tool for sustainable regional development in northern Hungary. Periodica Oeconomica 1: 207-224.
 • Towers Perrin (2008). Closing the Engagement Gap: A Road Map for Driving Superior Business Performance. Stamford: Towers Perrin.
 • Visser, W. (2011). CSR 2.0:Transforming The Role Of Business In Society. Social Space 1: 26-35.
 • Witkowski, K.; Kurowski, M. (2016). Kształtowanie relacji wewnątrz łańcuchów dostaw – analiza statystyczna wybranych aspektów (Shaping relations inside supply chains – statistical analysis of selected aspects). In: Cichosz, M.; Nowicka, K.; Pluta-Zaremba, A. (eds.). Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku (Supply chain and logistics management in XXI century): 191-207. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Young, S. (2005). Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym (Ethical capitalism. How to combine private business with public well-being). Wrocław: Metamorfoza.
 • Zapłata, S.; Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania (The risk, business continuity, social responsibility. Modern management concepts). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c82afa66-4ba1-4102-b013-0bf94ebef531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.