PL EN


2019 | 2 | 132-141
Article title

Informacje o zawodach w działalności wojewódzkiego urzędu pracy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Information about occupations in the activity of the regional labour office
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the tasks carried out by the Regional Labour Offices in Poland is the coordination and provision of career guidance and career information services as well as activities in the field of international job placement within the framework of the EURES network. The article presents the possibilities of using information about occupations by career counsellors and employment agents in labour offices. It discusses the professional information used so far and compares it to the recently updated information about occupations developed in the INFODORADCA+ project. The article concentrates on the unquestionable usefulness of the project database as an open source of information about occupations.
References
  • Ogrzebacz E., Rola poradnictwa zawodowego w kształtowaniu kariery zawodowej, [w:] Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu, Warszawa 2001.
  • Rachalska W., Model orientacji zawodowej w wyższej uczelni (red.), Częstochowa 1994.
  • Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w XXI w., [w:] Zeszyty informacyjno- -metodyczne doradcy zawodowego, Nr 17, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2001.
  • Baza standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń, ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/ [dostęp 02.05.2019].
  • Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia – psz.praca.gov.pl/infodoradca [dostęp 30.04.2019].
  • Raport z badania „Zdefiniowanie potrzeb i problemów regionalnych pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy” zrealizowanego w ramach Porozumienia Nr 7/ grant EURES/2014 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c82f48ed-783f-40bf-a8c3-1ddafb9f484f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.