PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 265-282
Article title

Rola rodziny w wyborach edukacyjno-zawodowych młodzieży

Content
Title variants
EN
The role of family in educational and professional choices of young people
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Świat i otaczająca nas rzeczywistość ulegają bardzo szybkim zmianom. Ażeby za nimi nadążyć, konieczne jest dokonywanie właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych przez młodzież. Wybory te nie mogą być aktem jednorazowym. Dlatego też młodzi ludzie korzystają z potencjalnych możliwości wsparcia rodziny w procesie wyboru kierunku studiów, a w dalszej perspektywie zawodu. Wpływ rodziny na podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez młodzież jest faktem bezspornym. Z tego powodu należy postawić pytania: Jaki jest udział rodziców w kształtowaniu przyszłej kariery młodego człowieka? Teoretyczne rozważania na ten temat są tylko częścią tego artykułu i stanowią podstawę do badań empirycznych na reprezentatywnej grupie studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze. Analiza literatury oraz wyników własnych badań pozwoli na sformułowanie określonych wniosków na temat rodziny – rodziców w wyborach dokonywanych przez młodzież w obszarze edukacyjnym dziś, a w dalszej perspektywie – kariery zawodowej.
EN
The world and the surrounding reality are subject to constant and rapid changes. To follow them, it is indispensable for young adults to make proper educational and professional choices. The choices should never be a single, one – try action and due to this young people take advantages of potential support in the selection of studies and, in a longer term, profession. That families influence young adults' educational and professional decisions is indisputable. Therefore, the questions arise: In what way does family affect the choices? What is the role of the family in shaping a young person’s future prefessional career? Theoretical considerations of the topic are a part of this paper and they stand for the basis of practical research on a representative group of Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa in Jelenia Góra students. The analysis of literature and the results of the research will enable up-to-date conclusions on the role of family in educational and professional choices of young adults within the field of education at present, and in a longer term – their professional career.
Contributors
 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
References
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2007.
 • Cieśla J., Studiuj i rób co chcesz, „Polityka” 2012, nr 25 (2863).
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, WSP, Bydgoszcz 1991.
 • Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, WSiP, Warszawa 1980.
 • Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 • Leszczyński A., Złe wychowanie, „Gazeta Wyborcza”, 21–22. 04. 2012.
 • Melosik Z., Uniwersytet a społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Poznań 2002.
 • Melosik Z., Edukacja a stratyfikacja społeczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003, cz. III., rozdz. I.
 • Mosior R., Znaczenie procesów informacyjnych w kontekście planów edukacyjnych i zawodowych uczniów. Z doświadczeń powiatu tarnowskiego, [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • Osiński J., Uwarunkowania społeczno-przestrzenne selekcji młodzieży do studiów wyższych, Wyd. PWN, Warszawa 1977.
 • Osiński J. (red.), Dobór młodzieży na stacjonarne studia wyższe, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 • Paszkowska-Rogacz A. (red.), Moje dziecko wybiera Karierę Zawodową, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
 • Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2009.
 • Szymański M.J., Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
 • Szymański M. S., Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1996.
 • Szymański M., Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym, Wyd. PWN, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c83f4f2e-c064-453b-8812-58c20347b18e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.