PL EN


2000 | 1 | 77-88
Article title

Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Urynkowienie gospodarki na początku lat dziewięćdziesiątych miało wyraźny wpływ na zmiany w przemyśle całej Polski. Regres, który zaznaczył się m.in. spadkiem produkcji, zatrudnienia, wzrostem cen, trudnościami ze zbytem oraz pozyskiwaniem środków finansowych, dotknął większość branż przemysłu woj. toruńskiego. Terapia „szokowa” wyrażona m.in. liberalizacją większości cen, nałożeniem ostrych hamulców na wszelkie źródła wypływu pieniądza na rynek, wprowadzeniem niezwykle wysokiego podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń oraz wzrostem stopy oprocentowania kredytów, przyczyniła się do obniżenia produkcji sprzedanej w latach 1990–1991 o prawie jedną trzecią, podczas gdy w latach osiemdziesiątych dynamika produkcji sprzedanej wzrastała przeciętnie o 5%
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
  • Dominiak P., Bławat F., 1995, Problemy rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych (na przykładzie woj. radomskiego), za: G. Canullo, P. Pettenati, referat przedstawiony na konferencji Experiences of Economic Transformation in Central Europe: Lesson for the Future, Warsaw 1994, [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Maik W., Parysek J., 1978, Klasyfikacja i charakterystyka barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, [w:] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 99, Warszawa.
  • Piasecki B., 1995, Dylematy polityki wspierania rozwoju sektora MSP w okresie transformacji, [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Stawasz D., Stawasz E., 1993, Small and Medium Size Enterprises and the Role of Private Industry in Poland.
  • Tulski J., Woźniakowski T., 1992, Miejsce małych firm prywatnych w polityce wzrostu zatrudnienia, Studia i Materiały IPiSS, z. 20, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c83f92b0-a001-4847-a998-76ff50ed833f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.