PL EN


Journal
2014 | 12 | (1)22 | 137-148
Article title

Płeć kulturowa. Kobieta między rzeczywistością realną a światem narzuconych znaczeń

Title variants
EN
Gender. A woman between actual reality and the world of imposed meanings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish gender studies lecturers, on the grounds of translations of well known western feminists such as J. Butler, A. Rich, E. Badiner, S. de Beauvoir, are of the opinion, that the roles of both women and men are defined by culture, and the problem of sex identity is the outcome of social, historical and cultural relations, which make the feminine “otherness” related to women’s worse social situation. Just that “otherness”, “dissimilarity”, “non-identity” of women towards men is the source of their discrimination. A woman must then masculinise herself in appearance through the change of stylistics of her body, and inwardly through the presentation of features habitually attributed to men: domination, rationality, effectiveness, individualism, determination, abstract thinking, aggression, self-confidence and independence. It can be noticed, that in the name of social equality of sexes, Polish gender activists will deprive women of typically feminine features, regarding them as less talented than their male equivalent. An attempt to relieve women from stereotyped socially imposed evaluations affects in turn in the evaluation of women’s competences conditioned by stereotyped thinking. Thereby gender studies experts assess feminine features as inappropriate and of little value. Such a generalization is also a stereotype, namely a conviction, that all women are only emotional, indecisive, or not effective enough. They cannot think logically, are susceptible to stress and have low self-esteem. A woman with feminine features is in gender theories uncomplimentary, incomplete, not equal to man, that is why she must be completed with typically masculine features. The presentation of women in gender studies as helpless victims of men, creates their image of a legally incapacitated, deprived of the possibility to decide about themselves, and it is a vision which does not correspond with reality. Equalizing women’s social chances, considering them as “worse” than men seems to be preposterous.
Contributors
 • Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, ul. Stefana Żeromskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
References
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1984.
 • K. Wojnicka, Genderowe ruchy społeczne we współczesnej Polsce, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Kraków 2011.
 • A. Titkow, Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie, [w:] Gender w społeczeństwie polskim…
 • K.Ornacka, J. Mańka, Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce, [w:] Gender w społeczeństwie polskim…
 • J. Kochanowski, Płeć, seksualność i kondycja postkolonialna. Queer studies a sprawa polska,[w:] Gender w społeczeństwie polskim…
 • K. Slany, Rodzina w refleksji feministyczno-genderowej, [w:] Gender w społeczeństwie polskim…
 • W. Wawrzywoda-Kruszyńska, P. Bunio-Mroczek, Gender w badaniach nad walfarestate. Wyzwanie dla polskiej socjologii, [w:] Gender w społeczeństwie polskim…
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz.U.1997. 78. 483, art. 33.
 • J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008.
 • A. Dzierzgowska, J. Piotrowska, E. Rutkowska, Poradnik dla nauczycieli. Jak stosować zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn?, http://www.nowiny.pl/uploads/files/gazeta/poradnik_gender.pdf [dostęp 8.05.2014].
 • http://wpolityce.pl/wydarzenia/61673-gdy-ala-jest-chlopcem-a-jas-dziewczynka-czyli-edukacyjne-eksperymenty-ww-stylu-gender [dostęp 8.01. 2014].
 • K. Ornacka, J. Mańka, Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce, [w:] Gender w społeczeństwie polskim…
 • „Równościowe Przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć” http://wsumie.pl/tylko-u-nas/80016-jednak-przebieraja-dzieci [dostęp 9.01.2014].
 • Wysadzanie dziecka z płci, „Rzeczpospolita” z 22 stycznia 2014, s. 1.
 • S. Lee Bartky, Foucault, kobiecość i unowocześnienie władzy patriarchalnej, [w:] Gender, perspektywa antropologiczna. Kobiecość, męskość, seksualność, t. 2, red. R.E.Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007.
 • J. Sekulski, hasło androgynia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 1.
 • J. Kucz, K. Skarżyńska, Słownik psychologii, Warszawa 2008.
 • S. Kluczyńska, Męskość, kobiecość, androgynia, „Niebieska Linia” z 15 kwietnia 2001.
 • K. Lelakowska, Z. Zdrojewicz, Płeć psychologiczna a preferowane bodźce kulturowe, „Seksuologia Polska” 2008, nr 6(1).
 • H. Domański, Nierówność płci w latach 1982–2008, [w:] Gender w społeczeństwie polskim….
 • K. Lelakowska, Z. Zdrojewicz, Płeć psychologiczna a preferowane bodźce kulturowe....
 • A. Hildebrand, Przywilej bycia kobietą, tłum. Z. Dunian, W. Paluchowski, Poznań 2005.
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, Poznań 1984, nr 4.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, „L’Osservatore Romano” (ed. pol.) 2005, nr 14.
 • R.E. Hryciuk, E. Korolczuk, Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Warszawa 2012.
 • A. Titkow, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, [w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Warszawa 2012, s.28.
 • M. Środa, Kobiety i władza, Warszawa 2009.
 • K. Świstow, Rodzicielstwo wirtualne. Duchowa adopcja jako nowa forma rodzicielstwa, [w:] Pożegnanie z Matką Polką….
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986.
 • Z.N. Brzózy, Więź między rodzicami a dzieckiem. Teologiczny kontekst problemu, Poznań 2009.
 • M.A. Krapiec, Metafizyczne rozumienie rzeczywistości, Lublin 2001.
 • Jan Paweł II, List Apostolski „Mulieris Dignitatem” z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Watykan 1998, nr 18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c846ba7b-48c4-447e-8be8-29243af12a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.