PL EN


2017 | 53 | 3 | 187-194
Article title

Wojna etycznie usprawiedliwiona w świetle katolickiej nauki społecznej

Content
Title variants
EN
The moral justification of war in light of Catholic social teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje podstawowe założenia filozoficzno-moralne leżące u podłoża ocen działań militarnych formułowanych w obrębie katolickiej nauki społecznej. Wskazując na ciągłość nauczania Kościoła odnoszącego się do etycznego aspektu konfliktów zbrojnych oraz jego głębokie osadzenie w wielowiekowej tradycji filozofii chrześcijańskiej, autor zwraca uwagę na uwidaczniające się we współczesnym stanowisku Kościoła przesunięcie akcentu z przypisywania wartości wojnie jako takiej na uzasadnianie konieczności obrony pokoju – w określonych warunkach obejmującej również zastosowanie środków militarnych.
EN
This article presents the basic philosophical assumptions underlying the evaluation of military action from the perspective of Catholic social teaching. While stressing the continuity of the Church’s teaching on the ethical dimension of armed conflicts, as well as its profound embedment in the centuries-long tradition of Christian philosophy, the author acknowledges the shift of emphasis in the Church’s contemporary position on war from attributing a specific value to war as such to justifying the defense of peace, which at times inevitably involves the employment of military force.
Year
Volume
53
Issue
3
Pages
187-194
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Wóycickiego 1/3, 01−938 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c84b4287-0042-4609-a937-55b3b0cce9de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.