PL EN


2014 | 7 | 1(12) | 163-167
Article title

[recenzja] Książka i prasa w kulturze, pod red. Katarzyny Domańskiej, Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2013

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki, będącej obszernym przeglądem tematów podejmowanych przez współczesnych badaczy kulturotwórczej roli książki i prasy od starożytności do czasów współczesnych. Praca przedstawia szerokie pole zainteresowań i może stanowić inspirację do przyszłych badań zarówno dla historyków książki, bibliotekoznawców, jak i prasoznawców.
EN
Review of a book which is a comprehensive selection of issues raised by contemporary scholars with regard to the cultural role of the book and the press from antiquity to modern times. The book presents a wide range of research interests and can serve as inspiration to book historians, library and press specialists for their future research.
Year
Volume
7
Issue
Pages
163-167
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
  • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c84e0dec-e506-489e-8bf5-e064ffa3ad73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.