PL EN


2015 | 2/2015 (52), t.1 | 136-149
Article title

Wielokryterialna ewaluacja systemu klasy BI dla MŚP oparta na podejściu BI Scorecard Framework

Content
Title variants
EN
Multi-Criteria Evaluation of BI Systems for SMEs Based on the BI Scorecard Framework Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule1 przedstawiono podejście do ewaluacji systemów Business Intelligence (BI) zastosowane w projekcie InKoM. Metoda ewaluacji opiera się na ramowej karcie wyników, przeznaczonej dla systemów i projektów dedykowanych menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowując metodę ewaluacji, przeanalizowano i dostosowano do obszaru MŚP znane, dostępne na rynku komercyjne i niekomercyjne modele dojrzałości BI, standardy użyteczności i ramowe karty wyników. Warto zauważyć, że ramowe karty wyników zostały rozszerzone o nowe kryteria oceny, związane z innowacyjnymi, opartymi na wiedzy funkcjonalnościami stworzonymi w projekcie InKoM, zwłaszcza takimi jak ontologie wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz interaktywny, wizualny interfejs nawigacji i eksploracji oparty na mapie pojęć. Wybrane elementy rozszerzonej ramowej karty wyników oraz procedura jej zastosowania w wielokryterialnej ewaluacji projektu InKoM są przedstawione i omówione w prezentowanym artykule.
EN
The article presents an approach to evaluating the Business Intelligence (BI) systems applied to the InKoM project. The evaluation method is based on a scorecard framework, oriented towards Decision Support Systems (DSS) and DSS projects dedicated to managers of Small and Medium Enterprises (SME). To design the method, known existing commercial and non-commercial BI maturity models, usability standards, and scorecard frameworks have been analyzed and adapted to the SMEs area. Notably, the scorecard framework was extended to the new evaluation criteria associated with innovative knowledge-based functions created in the InKoM project, especially such as ontologies of economic and financial knowledge, and visual navigation and exploratory interface based on topic maps. The selected elements of the scorecard framework and usage in InKoM multi-criteria evaluation are illustrated and discussed in this paper.
Year
Pages
136-149
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Chandler, N., Hostmann, B., Rayner, N. i Herschel, G. (2011). Gartner’s Business Analytics Framework. Gartner. Pozyskano z: http://www.gartner.com/imagesrv/summits/docs/na/business-intelligence/gartners_business_analytics__219420.pdf.
 • HP. (2012). Describing the BI journey. The HP Business Intelligence (BI) Maturity Model. HP> Pozyskano z: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA3-9723EEW.pdf.
 • Dresner Advisory Services (2013a). Wisdom of Crowdsâ. Business Intelligence Market Study. Dresner Advisory Services. Pozyskano z: http://www.informationbuilders.com/tracker/email/new/pdf/2013_wisdom_of_crowds_bi_market_study.pdf.
 • Dresner Advisory Services (2013b). Wisdom of Crowdsâ. Mobile Computing/Mobile Business Intelligence Market Study. Dresner Advisory Services. Pozyskano z: https://www.microstrategy.com/Strategy/media/downloads/white-papers/mobile_dresner-mobile-bi-study-2013.pdf.
 • Dresner Advisory Services (2013c). Wisdom of Crowdsâ. Small and Mid-Sized Enterprise Business Intelligence Market Study. Dresner Advisory Services. Pozyskano z: http://explore.tibco.com/rs/tibcospotfire/images/Wisdom_of_Crowds_SME_BI_Report-Licensed_to_TIBCO_Software-Copyright_2013.pdf.
 • Dudycz, H. (2011). Research on usability of visualization in searching economic information in topic maps-based application for return on investment indicator. W: J. Korczak,
 • H. Dudycz i M. Dyczkowski (red.), Advanced Information Technologies for Management– AITM’2011. Intelligent Technologies and Applications. Wroclaw University of Economics Research Papers (s. 45–58), (206).
 • Dudycz, H. (2012). The concept of using standard topic map in Business Intelligence system. W: D. Birov i Y. Todorova (red.), Proceedings of the 5th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development – ICEIRD 2012 (s. 228–235). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Dyczkowski, M. (w druku). Analiza efektywności ekonomicznej zastosowania systemów klasy business intelligence w sektorze MŚP. Podstawy metodyczne i przykłady użycia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dyczkowski, M., Korczak, J., Dudycz, H. (2014). Multi-criteria Evaluation of the Intelligent Dashboard for SME Managers based on Scorecard Framework. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems (s. 1147–1155). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne/New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
 • Eckerson, W. (2006). Business Intelligence Maturity Model. The Data Warehousing Institute. Pozyskano z: http://www.eurim.org.uk/activities/ig/voi/03-01-06_Executive_Series_Assessing_Your_BI_Maturity.pdf.
 • Farrokhi, V. i Pokorádi, L. (2012). The Necessities for Building a Model to Evaluate Business Intelligence Projects – Literature Review. International Journal of Computer Science & Engineering Survey, 3 (2), 1–10.
 • Fedouaki, F., Okar, C. i El Alami, S. (2013). A Maturity Model for Business Intelligence System Project in Small and Medium-sized Enterprises: An Empirical Investigation. International Journal of Computer Science Issues, 10 (6), 61–69.
 • Ghilic-Micu, B., Stoica, M., Mircea, M. (2008). A Framework for Measuring the Impact of BI Solution. Referat wygłoszony na: The 9th WSEAS International Conference on Mathematics & Computers in Business and Economics (MCBE ‘08). Pozyskano z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2008/bucharest/mcbe/10mcbe.pdf.
 • Gibcus, P., Vermeulen, P.A.M. i Jong, J.P.J. (2009). Strategic Decision Making in Small Firms: A Taxonomy of Small Business Owners. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 7 (1), 74–91.
 • Howson, C. (2008). Successful Business Intelligence: Secrets to Making BI a Killer Application. New York: McGraw-Hill.
 • Howson, C. (2013). Successful Business Intelligence, Second Edition: Unlock the Value of BI & Big Data. New York: McGraw-Hill Education.
 • Hribar Rajterič, I. (2010). Overview of Business Intelligence Maturity Models. Management, 15 (1), 47–67.
 • Korczak, J., Dudycz, H. i Dyczkowski, M. (2012a). Intelligent Dashboard for SME Managers. Architecture and Functions. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012 (s. 1003–1007). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne/Los Alamitos: IEEE Computer Society Press.
 • Korczak, J., Dudycz, H. i Dyczkowski, M. (2012b). Intelligent Decision Support for SME Managers – Project InKoM. Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), 25 (3), 84–96.
 • Korczak, J., Dudycz, H. i Dyczkowski, M. (2013a). Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012 (s. 1111–1118). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne/Los Alamitos: IEEE Computer Society Press.
 • Korczak, J., Dudycz, H. i Dyczkowski, M. (2013b). Specification of financial knowledge– the case of Intelligent Dashboard for Managers. Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), 28 (2), 56–76.
 • Korczak, J., Dudycz, H. i Dyczkowski, M. (2014). Inteligentny Kokpit Menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzanie w MŚP. Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), 31 (1), 288–303.
 • Olszak, C. (2013. Assessment of Business Intelligence Maturity in the Selected Organizations. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012 (s. 951–958). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne/ Los Alamitos: IEEE Computer Society Press.
 • Olszak, C. i Ziemba, E. (2012). Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia, Poland. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management, 7, 129–150.
 • Popovič, A., Turk, T. i Jaklič, J. (2010). Conceptual Model of Business Value of Business Intelligence Systems. Management, 15 (1), 5–29.
 • Schlegel, K., Sallam, R.L., Yuen, D. i Tapadinhas, J. (2013). Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Gartner. Pozyskano z: http://www.walmeric.com/body/pm/2013_gartner_magic_quadrant_for_bi_and_analytics.pdf.
 • Whittemore, B. (2008). The Business Intelligence ROI Challenge: Putting It All Together. Business Intelligence Best Practices. Pozyskano z: http://www.bi-bestpractices.com/view/4782.
 • Wise, L. (2008). The Emerging Importance of Data Visualization. Pozyskano z: http://www.dashboardinsight.com/articles/business-performance-management/the-emergingimportance-of-data-visualization-part-1.aspx.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c85697a9-1327-4d74-98b1-d69b9b53fa6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.