PL EN


2017 | 491 | 158-171
Article title

Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnich latach na rynku pracy zaznacza swoją obecność najmłodsze z pokoleń określane mianem Z, a jego przedstawiciele przyszli na świat po 1994 roku. Czasy, w których przypadło im dorastać, sprawiły, że czują się swobodnie, korzystając z dóbr nowych technologii. W związku z tym formułują wobec pracodawców roszczenia odnośnie do zmiany podejścia do warunków ich zatrudnienia. Zapoznanie się z wymaganiami, aspiracjami i podejściem pokolenia Z do wykonywanej pracy może być przyczynkiem do podjęcia działań ukierunkowanych na zmiany w zakresie konstruowania modelu zaangażowania w wypełnianie obowiązków zawodowych. W pierwszej części artykułu – teoretycznej, dokonano interpretacji pojęcia „pokolenie” oraz charakterystyki najmłodszego pokolenia określanego jako Z. Drugą część niniejszej pracy stanowi prezentacja wyników badania ankietowego. Jego celem było pozyskanie informacji na temat oczekiwań, którymi kierują się przedstawiciele pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawców.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c85a9ac4-311d-466b-b195-02a1834bc5e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.