PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 299 - 309
Article title

Kształtowanie roli poczty polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Developing a role of the Polish Postal Service in the proposed system of electronic deliveries — rational legislator or tailor-made act?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model przyjęty w ustawie o doręczeniach elektronicznych zakłada działanie operatora pocztowego zwanego operatorem wyznaczonym, który obok usług powszechnych świadczy publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową. Obok owego operatora mają działać kwalifikowani dostawcy usług zaufania świadczący kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z intencją projektodawcy przyjęty model ma służyć kreowaniu rynku konkurencyjnego. Przeczy temu jednak eksponowanie roli operatora wyznaczonego w przepisach ustawy o doręczeniach elektronicznych.
EN
A model adopted in the Act on Electronic Deliveries is based on the activity of the postal operator that is called designated operator and that provides universal services as well as the public service of registered electronic delivery and public hybrid service. Qualified providers of trust services are to provide qualified services of registered electronic delivery acting next to a designated operator. The intention of the drafter is to adopt a model aimed at creating a competitive market. However, a prominent role of a designated operator in the Act on Electronic Deliveries contradicts this idea.
Year
Volume
120
Issue
Pages
299 - 309
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c85d9f8f-32e9-4413-8adc-3308c2f5469e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.