PL EN


2016 | 4(18) | 68-76 s.
Article title

ANALYSIS AND EVALUATION OF SPORTS FIGHT IN MIXED MARTIAL ARTS WITH USING OF AUGMENTED REALITY AS AN ELEMENT OF COACH CONTROL IN THIS DISCIPLINE

Content
Title variants
PL
ANALIZA I OCENA WALKI SPORTOWEJ W MIESZANYCH SZTUKACH WALKI Z WYKORZYSTANIEM ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI JAKO ELEMENT KONTROLI TRENERSKIEJ W TEJ DYSCYPLINIE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. The aim of the study is to verify competitive sports in the MMA heavyweight fights. Material and methods. The material test was a digital recording of 6 fights in MMA Ultimate Fighting Championship (UFC) formula, in the heavy weight category in the period 2013-2014. As the research method authors used technology of augmented reality (AR). Results. There have been a total of 206 technical combinations, in which at least one technique has come to a target. There were no finishing techniques used in the analyzed fights. The authors also analyzed the duration of the confrontation and the zone (stand-up, clinch, ground fighting) in which the fight was conducted. They were also studied the ways how the fights were ended. Conclusion. It was found that fighters most often used a combination of straight punches in stand-up; the most frequently used combinations of punches in the ground fighting were hooks; from leg techniques, fighters usually performed knee kicks; fights usually ended by using a combination of knockout punches; knockout usually was performed after the combination of straight punches; 67% of fights finished before the end of normal time.
PL
Wprowadzenie. Celem tego badania była weryfikacja walk zawodowych MMA w kategorii ciężkiej. Materiał i metody. Materiał testowy to był zapis cyfrowy 6 walk w MMA w formule Ultimate Fighting Championship (UFC) w ciężkiej kategorii wagowej w latach 2013-2014. Jako metodę badania autorzy wykorzystali technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wyniki. W sumie odnotowano 206 kombinacji technicznych, w których co najmniej jedna technika doszła do celu. Nie odnotowano żadnej techniki wykończeniowej w analizowanych walkach. Autorzy przeanalizowali cały okres konfrontacji oraz strefy (stójka, klincz, walka w parterze) w których toczyły się walki. Badano również sposoby w jaki sposób walki zostały zakończone. Wnioski. Stwierdzono, że zawodnicy najczęściej używają kombinacji prostych ciosów w stójce; najczęściej stosowane kombinacje ciosów w walce w parterze to haki; z technik nożnych, zawodnicy zazwyczaj wykonywali kopnięcia kolanem; pojedynki kończyły się zwykle przy użyciu kombinacji ciosów nokautujących; nokaut zazwyczaj był wynikiem kombinacji ciosów prostych; 67% walk zakończono przed końcem regulaminowego czasu.
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie, Katedra Dydaktyki Sportu, Zespół Sportów Walki
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie, Katedra Dydaktyki Sportu, Zespół Sportów Walki
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie, Katedra Dydaktyki Sportu, Zespół Sportów Walki
References
 • Piepiora P., Piepiora Z., Tactical preparation of karate competitor for kumite sports fight, [w:] Badura S., Mokrys M. (red.), Advanced Research in Scientific Areas (ARSA), EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Vol. 4, No. 1/2015, s. 134-136.
 • Piepiora P., Witkowski K., Technical preparation of karate competitor for kumite sports fight, [w:] S. Badura, M. Mokrys (red.), Advanced Research in Scientific Areas (ARSA), EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Vol. 4, No. 1/2015, s. 130-133.
 • Stephanidis C., Kasinen E., Augmented reality, “ERCIM News”, No 103/2015, s. 10.
 • Chapman N., Chapman J., Digital Media. John Willey & Sons, Chichester 2004.
 • Kipper G., Rampolla J., Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR. Syngress, USA 2012.
 • Cieśliński W. B., Witkowski K., Maśliński J., Kalina R. M., Augmented Reality (AR) In teaching and developing judo techniques – project assumptions, [w:] R. M. Kalina (red.), Proceedings of the 1st Word Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach (HMA) 17-19 September 2015, Częstochowa, Poland. No 1/2015, s. 185.
 • Cieśliński W., Witkowski K., Głowicki P., Piepiora P., Sobecki J., Applying Advanced ICT Technologies and Augmented Reality To Generate Future Events On The Example of Organization and Education in Sports (Methodological Assumptions), “International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC)”, Vol. 10, No. 3/2015, s. 5967–5971.
 • Cieśliński W. B., Witkowski K., Piepiora Z., Piepiora P. A., Bernat P., The safety engineering of mass sports events – the model of emergency management of logistics processes with using of advanced technologies (Augmented Reality, GPS and ICT), [w:] Z. Li (red.), Proceedings of the 2016 International Conference on Intelligent Control and Computer Application (ICCA 2016) January 2016. Atlantis Press, Vol. 30, No 1/2016, s. 484-489.
 • Cieśliński W., Piepiora Z., Piepiora P., Witkowski K., The Organizational Cyberspace - E-trainerism: The model of advanced ICT and Augmented Reality in sports enterprises, [w:] Batten J. (red.), Proceedings of the 18th Euroasia Business and Economics Society (EBES) Conference 8-10 January 2016, Sharjah, No. 1/2016, s. 449-463.
 • Cieśliński W., Sobecki J., Piepiora P., Piepiora Z., Witkowski K., Application of the Augmented Reality in prototyping the educational simulator in sport – the example of judo, [w:] Gaol F. L. (red.), “Journal of Physics: Conference Series (Proceedings of the 4th International Conference on Science & Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics 2016 – ScieTech 2016, Bali, Indonesia, January 30-31, 2016’, Vol. 710, No. 1/2016, s. 1-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c860970c-edfb-400a-95a7-d230f275e6ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.