PL EN


2014 | 180 cz 2 | 227-235
Article title

Handel zagraniczny jako źródło zwiększenia efektywności gospodarowania

Content
Title variants
EN
Foreign Trade as a Source of Improving Performance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Through the expertise of international foreign trade can help to improve management efficiency. However, this is only possible if the countries reduce trade barriers and strive for perfection which is free trade. There are different sources to improve the efficiency of farming which are the consequence of foreign trade, but rather its liberalization. The impact of foreign trade on the effectiveness of management is carried out mainly through international specialization. Foreign trade affects the efficiency of the economy and by importing technology. Another source of improvement of economic efficiency, which can reduce the cost of production is the emergence of competition in the domestic market of foreign goods. This encourages manufacturers to take steps to reduce manufacturing costs and improve the quality of the goods offered. However, such a mechanism should be created triggered the conditions for the competition. This means that imported products must be close to the national wealth opportunities to reach the market. No doubt fostered openness in trade policy.
Year
Volume
Pages
227-235
Physical description
Contributors
References
 • 1.Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Red. J. Bilski, W. Włodarczyk-Guzek. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 • 2.Bariery parataryfowe i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Red. J. Świerkocki. Instytut Europejski, Łódź 1998.
 • 3.Błaszczuk D.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999.
 • 4.Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W.: Handel i finanse międzynarodowe. PWE, Warszawa 1998.
 • 5.Guzek M.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze: zarys teorii i polityki handlowej. PWE, Warszawa 2006.
 • 6.Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska. PWE, Warszawa 1997.
 • 7.Mińska-Struzik E., Nowara W., Truskolaski Sz.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007.
 • 8.Misala J.: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. SGH, Warszawa 2003.
 • 9.Rynarzewski T.: Strategiczna polityka handlu międzynarodowego. PWE, Warszawa 2005.
 • 10.Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa 1957.
 • 11.Sloman J.: Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2001.
 • 12.Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954.
 • 13.The Economics of the European Union. Policy and Analysis. Red. M. Artis, N. Lee. Oxford University Press, Oxford 1995.
 • 14.Szymański J.: Globalizacja: wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001.
 • 15.Zagraniczna polityka naukowo-techniczna Polski: diagnoza, uwarunkowania, kierunki. Red. G. Monkiewicz. PWN, Wrocław 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c865e86f-392e-4a46-b1cd-5a2d2acb76b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.