PL EN


2014 | 45 | 15-21
Article title

The Influence of Dramatic Conventions on the Audience’s Perception of the Fictional Time in William Shakespeare’s The Comedy of Errors

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest wpływowi, jaki wywierają użyte przez Szekspira konwencje teatralne w Komedii omyłek na percepcję czasu fikcyjnego sztuki. W oparciu o metodologię prof. Jerzego Limona wyłożoną w jego książce Chemia teatru, autor dokonuje próby skategoryzowania poszczególnych przypadków mówienia postaci „do siebie” jako solilokwia, mówienie na stronie oraz monologi. Zwraca uwagę, iż zdecydowana większość solilokwiów wypowiadanych przez osoby dramatu jest de facto nie znakami stanu umysłu mówiących, lecz znakami mowy kierowanej bezpośrednio do siebie, co łączy się z możliwością zauważenia takiego typu zachowania przez inne postaci.
Year
Issue
45
Pages
15-21
Physical description
Contributors
  • Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
References
  • Tilley, Morris Palmer. A Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1950.
  • Wilson, John Dover. Life in Shakespeare’s England. Harmondsworth: Penguin, 1944.
  • Hirrel, Michael J. “Duration of Performances and Lengths of Plays: How Shall We Beguile the Lazy Time?” Shakespeare Quarterly 61.2 (2010): 159–182.
  • Limon, Jerzy. The Chemistry of Theatre: Performativity of Time. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
  • OED Online. Oxford University Press, March 2014. Web. 20 March 2014.
  • Shakespeare, William. Antony and Cleopatra. Ed. John Wilders. London: Methuen Drama, 1995.
  • Shakespeare, William. The Comedy of Errors. Ed. T. S. Dorsch. 1988. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  • Shakespeare, William. Twelfth Night. Ed. Keir Elam. London: The Arden Shakespeare, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c86acf59-a396-4b3b-9ea1-d529695153b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.