PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 54-72
Article title

Konkretne ciało wiedzy (nienatura lne środowisko ucieleśnionej komunikacji)

Content
Title variants
EN
The Concrete Body of Knowledge (Unnatural Environment of the Embodied Communications)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ciał o wiedzy zakorzenione w społeczności naukowej oraz konkretyzowane w sieciach implementacyjnych nadal ubiera się wedle neopozytywistycznej mody mainstreamu, bez względu na to jak rośnie status Flecka albo Kuhna w filozofii nauki. Nawet rosnąca niespójność neopozytywizmu z ontologią ewentystyczną oraz społeczną ekologią wiedzy nie zmusza akademickich biurokracji do reform. Pragmatyka przestrzenno-czasowa pozwala już testować wiedze ucieleśnioną oraz wpływać na polityczne spory między ideologicznymi abstrakcjami. Pomniki konfederacyjnych generałów albo sowieckich żołnierzy już zostały zburzone. Wartości nie mogą już liczyć na hipotekę metafizyczną, a zaledwie na rodowód w wielowymiarowej rozmowie ludzkości. Ta ostatnia odsyła do demokracji wiedzy oraz kultury po Oświeceniu jako nieustającej rozmowy ludzkości.
EN
Bodies of knowledge are embodied in research communities and concretized in implementing networks. Neither Fleck nor Kuhn managed to dent the neopositivist mainstream of normal science in spite of its increasing incompatibility with the eventist ontology and social ecology of knowledge. Spatiotemporal pragmatics allows us to test embodied knowledge and to influence political negotiation between ideological abstractions. For instance, Soviet soldiers and Confederation generals have their monuments torn down. Values are not covered by metaphysical mortgage but emerge out of a multidimensional conversation of mankind, which harks back to the democracy of knowledge and culture after the Enlightenment as an ongoing conversation of mankind.
Year
Pages
54-72
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
 • Uniwersytet Erazma w Rotterdamie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology. Chicago & London: University of Chicago Press.
 • Becker, H. (2014). What About Mozart? What about Murder? Reasoning from Cases. Chicago & London: University of Chicago Press.
 • Biernacki, R. (2012). Reinventing Evidence in Social Inquiry. Decoding Facts and Variables. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.
 • Cohen, J.L. (2002). Regulating Intimacy. A New Legal Paradigm. Princeton & New York: Princeton University Press.
 • Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Poltex.
 • duGay, P. i Pryke, M. (2002). Cultural Economy. Cultural Analysis and Commercial Life. London & Thousand Oaks: Sage.
 • Fuller, S. i Lipińska, V. (2014). The Proactionary Imperative. A Foundation for Transhumanism. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Illouz, E. (2007). Cold Intimacies. The Making of Emotional Capitalism. Cambridge & Malden: Polity Press.
 • Inneratiry, D. (2013). The Democracy of Knowledge. Londyn & Nowy Jork: Bloomsbury Academic.
 • Kołodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne stadium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Magala, S. (2012). Walka klas w bezklasowej Polsce. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 • Magala, S. (2014). Czy patriotyzm przetrwa? I który? Odra, 3(631), 13–18.
 • Magala, S. (2016). Piksel czy litera? Obraz fotograficzny w kulturze współczesnej. W: M. Kostera i B. Nierenberg (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Merton, R.K. i Barber, E. (2004). The Travels and Adventures of Serendipity. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
 • Sowa, J. (2015). Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Warszawa: W.A.B.
 • Swidler, A. (2003). Talk of Love. How Culture Matters. Chicago & London: Chicago University Press.
 • Szahaj, A. (2015). Inny kapitalizm jest możliwy. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
 • Unger, R.M. i Smolin, L. (2015). The Singular Universe and the Reality of Time. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 • Zelizer, V. (2001). Economic Lives. How Culture Shapes the Economy. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
 • Zybertowicz, A. z zespołem (2015). Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Kraków: Wydawnictwo Kasper.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c86ae637-6b45-402c-94b7-5d03b128fb8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.