PL EN


2014 | s1 | 145-152
Article title

Zdrowie i jego uwarunkowania w opinii studentów biologii i ochrony środowiska

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Health and its determinations in opinion of students of biology and environmental protection
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie zdrowie jest traktowane głównie jako środek do realizacji celów życiowych, warunek udanego i szczęśliwego życia, rzadziej jako wartość sama w sobie. Posiadanie dobrego zdrowia wiąże się z głównymi potrzebami człowieka. W hierarchii potrzeb według Abrahama Masłowa (Dembo, 1997) zdrowie wraz z innymi potrzebami egzystencjalnymi oraz ochroną przed krzywdą i niebezpieczeństwem, należą do podstawowych potrzeb człowieka, które wymagają zaspokojenia w pierwszej kolejności. Dopiero po zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych i bezpieczeństwa możliwe jest zaspokojenie potrzeb z wyższych poziomów w hierarchii Masłowa. Jednak coraz częściej sposób i kolejność zaspokajania potrzeb uwarunkowana jest kulturowo. Według WHO zdrowie człowieka pojmowane jest holistycznie, stanowi całość złożoną z wzajemnie powiązanych i współzależnych komponentów: fizycznego, psychicznego (w tym emocjonalnego i umysłowego), duchowego, społecznego, seksualnego i prokreacyjnego. Stan zdrowia współczesnego człowieka w 53% determinuje jego styl życia i zachowania zdrowotne. W referacie zostaną przedstawione opinie studentów dotyczące współczesnych zagrożeń zdrowia, czynników warunkujących zdrowie oraz aspektów zdrowego stylu życia. Przedstawione zostaną także poglądy studentów na temat, jakie choroby i uzależnienia najbardziej degradują życie współczesnego człowieka.
EN
The development of civilization brings wide-spread changes in human society as well as in their health conditions. The currently accepted opinion of human health claims that man is an indivisible unit consisting of biological, social and spiritual dimensions. According to WHO, the health includes: physical, mental, social, spiritual, sexual and reproductive components. Nowadays the health conditions are in 53% determined by the lifestyle and behavior. The paper presents students’ opinions on: risk to health, factors influencing the proper health and the role of health in all aspects the lifestyle. Paper also presents students views of the role of civilization progress in the development of diseases and addictions, and their consequences in the people’s life.
Year
Issue
s1
Pages
145-152
Physical description
Dates
published
2014-09-02
Contributors
  • Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8740b3e-2886-4c27-add9-d54337026fb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.