PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 241-257
Article title

Idea sprawozdawczości narracyjnej

Content
Title variants
EN
The concept of narrative reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of improving financial reporting plays an extremely vital role in today’s fast changing reality. The aim of the present article is to explore the essence and dilemmas associated with the concept of narrative reporting. Adopting such perspective requires selecting adequate research method, which, in this case, is the critical descriptive analysis. The fundament for present considerations will be the study of the essence of accounting and corporate financial reporting. Further analysis will focus on the factors determining the contemporary shape of these two concepts. The consecutive part of the article is devoted to the notion of narrative reporting, with particular attention given to its most advanced form, that is integrated reporting. The final part of the text highlights the strengths as well as critical voices regarding narrative reporting and shows the conclusions that can be drawn from the application of such analytic approach.
Year
Volume
Pages
241-257
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Artienwicz N., Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, Zesz. Teoret. Rach. 2013/71 (127).
 • Eccles R.G., Armbrester K., Integrated Reporting in the Cloud: Two Disruptive Ideas Combined, IESE Insight, First Quarter 2011/8.
 • Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • Gmytrasiewicz M., Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Jajuga K., Enterprise Risk – Systematization and Implementation Issues, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2007/455.
 • Kamela-Sowińska A., Dokąd zmierza rachunkowość?, Forum rachunkowości, maj–czerwiec 2007/3.
 • Kamela-Sowińska A., Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • Karmańska A., Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść ustaleń i refleksji, Zesz. Teoret. Rach. 2013/71 (127).
 • Karmańska A., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – tło dla zmian, Rachunkowość 2013/6.
 • Kawa M., Autodynamizm rachunkowości, Zesz. Teoret. Rady Nauk. 1994/28.
 • Kobiela-Pionnier K., Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122).
 • Krasodomska J., Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122).
 • Kwiecień M., Ład korporacyjny a sprawozdawczość finansowa, [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG, Wyd. UG, Sopot 2009.
 • Masztalerz M., Użyteczność sprawozdań finansowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, Zesz. Teoret. Rach. 2010/57 (113).
 • Mueller G., The Evolving (New) Model of Business Reporting, [in:] Börsig/Coenenberg: Controlling und Rechnungswesen im internationalen Wettbewerb, Stuttgart 1998.
 • Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2007.
 • Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
 • Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wyd. Uniw. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Shermer M., Rynkowy umysł, Wyd. CIS, Warszawa 2009.
 • Sedláček T., Orrel D., Zmierzch homo oeconomicus, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 1999.
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, studium metodologiczne, Fund. Rozw. Rach. w Polsce, Warszawa 1996.
 • Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2009.
 • Szewc M., Czy inwestorzy doceniają sprawozdanie finansowe [w:] Rachunkowość 2009/9.
 • Urbanek P., Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre. Eine Befragung von privaten und institutionellen Anlegern zum Informationsverhalten, zur Dividendenpräferenz und zur Wahrnehmung von Stimmrechten, Studien des Deutschen Aktieninstituts, styczeń 2009/42.
 • Strony internetowe:
 • Blanke M., Gorynia-Pfeffe N., CSR-Kompendium. Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw, 2008, http://www.upj.de/fileadmin/user_upload/MAINdateien/Publikationen/upj_rkw_csr-kompendium2008.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • Cerans K., Pust Shah S., Narrative reporting reform. Just rearranging the deckchairs?, http://hb.betterregulation.com/external/Narrative%20reporting%20-%2013%20Feb%2013.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • Deloitte, 2006, Write to reason, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/UK_Audit_Writetoreason_06.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • Deloitte, 2011, It is not what you think it is. The importance of narrative reporting, https://www.deloitte.com/assets/Dcom Lebanon/Local%20Assets/Documents/ME%20PoV/ME%20PoV%20issue%205/POV%205%20It’s%20not%20what%20you%20think%20it%20is.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • Deloitte, 08/2011, Biuletyn MSSF – Naprzeciw Standardom, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-land/Local%20Assets/Documents/Newslettery/Biuletyn%20MSSF/pl_Biuletyn_MSSF_2011_8.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • Karmańska A., Etyka w księgowości uwiarygodnia obrót gospodarczy, wywiad dla portalu Księgowi przyszłości, http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/bazawiedzy/id/22?page=5; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • KPMG, 2010, Integrated Reporting. Closing the Loop of Strategy, London, pp. 3, http://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/Sustainable-insight-April-2010.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • IIRC, 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in 21st Century, http://unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2011_09_12/Towards_Integrated_Reporting_12Sep11.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.
 • PWC, The Future reporting, http://www.amec.com/file.axd?pointerID=7373ca89966c4991a7 fc53bdebe1ad78; stan na dzień 08.01.2014 r. http://odpowiedzialnybiznes.pl//pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html; stan na dzień 08.01.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c875f32a-94ed-42ab-919c-b08fd7f08bbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.