PL EN


2017 | 3/2017 (70), t.2 | 128-147
Article title

Educative Effects of Bolsa Familia: Brazil in Latin American Context

Content
Title variants
PL
Edukacyjne efekty programu Bolsa Familia – Brazylia na tle Ameryki Łacińskiej
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano związek pomiędzy efektami edukacyjnymi w odniesieniu do dostępu i poziomu społeczno-gospodarczego ludności Brazylii z naciskiem na programy warunkowego transferu środków pieniężnych (Bolsa Escola/Bolsa Familia) oraz porównanie Brazylii z pozostałą częścią Ameryki Łacińskiej pod względem poprawy rezultatów w kształceniu. W tym celu autorzy przeanalizowali różne wskaźniki efektów edukacyjnych na poziomie zagregowanym i/lub na poziomie dochodów oraz wskaźniki ubóstwa w latach 2000–2014. Analizy te zrealizowano na podstawie mikrodanych według państw i lat, które w sposób jednolity przetworzono zgodnie z kryteriami bazy SEDLAC. Autorzy stwierdzają, że wniosek o pozytywnym efekcie programu jest zasadny w świetle zarówno badań wpływu, jak i ewolucji zagregowanych danych. Zauważają oni również, że Brazylia musi zintensyfikować działania w zakresie kształcenia podstawowego, aby nie pozostawać w tyle w porównaniu z pozostałą częścią Ameryki Łacińskiej. Ponadto brak postępów w sektorze kształcenia na poziomie wyższym wymaga zastanowienia się, czy nie jest konieczna zmiana warunków programu.
EN
This paper analyzes the relationship between educational outcomes in access and socioeconomic levels of the population from Brazil, focusing on conditional cash transfer (CCT) programs (Bolsa Escola/Bolsa Familia) and the comparison between Brazil and the rest of Latin America in terms of improvements in educational outcomes. To do this, we analyze, for the 2000–2014 period, different indicators of educational outcomes at the aggregate level and/or income levels and poverty. These analyses are realized on the basis of microdata by country and year, homogeneously processed according to the criteria of the SEDLAC base. We conclude that the positive effect of that program is a robust conclusion, both in terms of impact studies and the evolution of aggregate data. It is also observed that Brazil must intensify efforts in basic education so as not to be left behind in the context of Latin America. Finally, the lack of progress in the tertiary/university sector calls for some thought on whether it is not necessary to modify the conditionalities of the program.
Year
Pages
128-147
Physical description
Dates
issued
2017-10-10
Contributors
 • CEDLAS-FCE-UNLP
 • Department of Economics-FCE-UNLP
References
 • Anand, S. and Sen, A. (1994). Human development index: Methodology and measurement. Human Development Occasional Papers (1992–2007) No. HDOCPA-1994-02. Human Development Report Office, United Nations Development Programme (UNDP).
 • Bourguignon, F. and Ferreira, F. (2003). Ex ante evaluation of policy reforms using behavorial models. In: F. Bourguignon, M. Bussolo and L.A.P. da Silva (eds), The impact of macroeconomic policies on poverty and income distribution: Macro-micro evaluation techniques and tools (pp. 123–142). The World Bank.
 • Cardozo, E. and Souza, A.P. (2004). The impact of cash transfers on child labor and school attendance in Brazil. Working Paper No. 04-W07. Department of Economics, Vanderbilt University.
 • Cotta, T.C and Paiva, L.H. (2010). O programa bolsa família e a proteçao social no Brasil. In: IPEA (ed.), Bolsa família 2003–2010: avanços e desafios, Vol. 1 (pp. 57–100). IPEA.
 • Crosta, F. and Conti, L. (2017). Evolution of educational outcomes in Latin America: convergence between countries and socioeconomic groups. IV Inequality and Social Mobility International Seminar. May 31st – June 1st and 2nd, 2017. School of Educational Science and Humanities, National University of La Plata.
 • de Avaliação e Gestão da Informação. (2007). Primeiros resultados da análise da linha de base da pesquisa de impacto do programa bolsa família. Tech. Rep. Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala 405 – 70054-900-Brasília-DF. Ministério do Desenvolvimentos Social e Combate a Fome.
 • de Brauw, A., Gilligan, D.O., Hoddinott, J. and Roy, S. (2015). The impact of bolsa família on schooling. World Development, 70, 303–316.
 • Duflo, E. (2001). Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment. American Economic Review, 91(4), 795–813.
 • Edo, M., Marchionni, M. and Garganta, S. (2017). Compulsory education laws or incentives from CCT programs? Explaining the rise in secondary school attendance rate in Argentina. Education Policy Analysis Archives, [S.l.], 25, p. 76, July. ISSN 1068-2341. doi: http://dx.doi.org/10.14507/epaa.25.2596.
 • Fiszbein, A., Schady, N., Ferreira, F., Grosh, M., Keleher, N., Olinto, P. and Skoufias, E. (2009). Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty. World Bank Policy Research Report. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2597. License: CC BY 3.0 IGO.
 • Gazolla Hellmann, A. (2015). ¿Cómo funciona bolsa familia?: mejores prácticas en la implementación de programas de transferencias monetarias condicionadas en américa latina y el caribe. Nota técnica del BID No. 0856.
 • Glewwe, P. and Kassouf, A.L. (2012). The impact of the bolsa escola/familia conditional cash transfer program on enrollment, dropout rates and grade promotion in Brazil. Journal of Development Economics, 97(2), 505–517.
 • Grossman, M. (2000). The human capital model. In: A. Culyer and J. Newhouse (eds), Handbook of Health Economics (vol. 1, pp. 347–408). 10.1016/S1574-0064(00)80166-3.
 • Hanusek, E. (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. Economics of Education Review, 37, December, 204–212.
 • Heckman, J. (2003). China’s investment in human capital. Economic Development and Cultural Change, 51(4), 795–804. doi:10.1086/378050.
 • Ibarrarán, P., Medellín, N., Regalia, F., Stampini, M., Parodi, S., Tejerina, L., Cueva, P. and
 • Vásquez, M. (2017). Así funcionan las transferencias condicionadas: Buenas prácticas a 20 años de implementación. IDB Publications (Books), Inter-American Development Bank, number 97800, February.
 • Knobel, M. (2014). Brazil’s scary PISA results. Inside Higher Education. Retrieved from: https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/brazils-scary-pisa-results.
 • Lindert, K., Linder, A., Hobbs, J. and de la Brière, B. (2007). The nuts and bolts of Brazil’s bolsa familia program: Implementing conditional cash transfers in a decentralized context. Social Protection Discussion Serie No.0709. Washington: World Bank.
 • Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
 • OECD. (2015). PISA 2015 key findings for Brazil. Retrieved from: http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-brazil.htm.
 • Psacharopoulos, G. and Patrinos, H.A. (2004). Returns to investment in education: A further update. Education Economics (Taylor & Francis Journals), 1 (2), 111–134.
 • Reynolds, S.A. (2015). Brazil’s bolsa familia: Does it work for adolescents and do they work less for it? Economics of Education Review, 46, 23–38.
 • Ribeiro, R. and Cacciamali, M.C. (2012). Impactos do Programa Bolsa-Família sobre os indicadores educacionais. Economia: revista da ANPEC, 13(2), 415-446. Retrieved from: http://www.anpec.org.br/revista/vol13/vol13n2p415_446.pdf.
 • Rocha, S. (2011, 04). O programa bolsa familia: Evolução e efeitos sobre a pobreza. Economia e Sociedade, 20, 113–139.
 • Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.
 • Schultz, T.W. (1971). Investment in human capital. The role of education and of research. Free Press
 • Schultz, T.W. (1974). Economics of the family: Marriag e, children, and human capital. National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Schultz, T.W. (1975). The value of the ability to deal with disequilibria. Journal of Economic Literature, 13(3), 827–846, September. American Economic Association.
 • Soares, F., Ribas, R. and Osório, R. (2010). Evaluating the impact of Brazil’s bolsa familia: Cash transfer programs in comparative perspective. Latin American Research Review, 45(2), 173–190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c879cb41-4d53-4a43-9322-5f33979699c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.