PL EN


2011 | 74 | 47-66
Article title

Służba zdrowia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Content
Title variants
EN
Health Service in the 27 Wołyń Infantry Division of the Home Army
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na początku stycznia 1944 r. wschodnie tereny II Rzeczypospolitej objął front działań wojennych pomiędzy III Rzeszą i ZSRR. W tej sytuacji Okręg Armii Krajowej Wołyń przystąpił do wykonywania akcji „Burza”, której celem była walka z cofającymi się wojskami Niemiec i wystąpienie wobec oddziałów Armii Czerwonej w roli gospodarza Wołynia. Do jej prowadzenia utworzył 27. Wołyńską Dywizję Piechoty, która przez siedem miesięcy uporczywych walk na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie przebyła trudny szlak, liczący około 500 kilometrów. W ponad 60 stoczonych walkach poniosła znaczne straty osobowe. Do niesienia pomocy rannym i chorym żołnierzom utworzono w niej służbę zdrowia. Artykuł omawia powstanie i rozwój organizacyjny tej służby, a także działalność jej personelu. Składał się on z kilku lekarzy oraz ponad 100 sanitariuszek. Młode dziewczęta, głównie harcerki, wykazały niezwykłe bohaterstwo. W warunkach ciężkich walk i marszów przez liczne bagna ofiarnie pomagały rannym.
EN
At the beginning of January 1944 the eastern part of the Second Polish Republic was on the front of military operations conducted by the Third Reich and the USSR. Consequently, the Wołyń Division of the Home Army began their “Storm” (“Burza”) operation whose purpose was to fight the retreating Nazi troops and confront the Red Army units occupying Wołyń. The 27 Wołyń Infantry Division was formed to carry out the operations. After seven months of fierce fighting in Wołyń, Polesie and the Lublin Province, the division moved forward 500 kilometers in harsh conditions. In over 60 hard-fought battles it suffered heavy personnel losses. A medical service unit was formed within the division to provide medical care for the sick and wounded soldiers. The article deals with the formation and organizational development of the service and the work of its personnel. The staff consisted of several doctors and over 100 nurses. Young girls, mainly Girl Scouts, performed great acts of heroism. During heavy fighting and marches through numerous swamps they gave enormous help to the wounded.
Year
Volume
74
Pages
47-66
Physical description
Contributors
  • Zakład Historii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c88627ae-fd0e-42b3-9073-0d72c94b81b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.