PL EN


2017 | 1(3) | 22-38
Article title

The optimization of human resources: trends of national security

Content
Title variants
PL
Optymalizacja zasobów ludzkich: trendy bezpieczeństwa narodowego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przeanalizowano państwową strategię zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do polityki pełnego zatrudnienia w warunkach globalizacji. Artykuł ma na celu zbadać integrację państwowego systemu zarządzania (SMS) i społecznego systemu samozarzą-dzania (SSMS) wspólnego dla obszaru Unii Europejskiej (UE) w warunkach globalizacji. Auto-rzy przedstawiają modele badań łańcucha integracji państwa i społeczeństw, który odpowiada po-lityce pełnego zatrudnienia w warunkach globalizacji. Integracja łańcucha strategii państwa synchronizuje kluczowe procesy społeczne dla zasobów ludzkich w odniesieniu do pełnego zatrud-nienia ekonomii rozwoju wspólnego dla obszaru Unii Europejskiej i NATO w warunkach globa-lizacji. Prezentowane są wyniki stanu bezpieczeństwa narodowego oraz prognozy; wnioski i zale-cenia dotyczące poprawy zarządzania państwem i społeczeństwem, ukazane w przyszłych ten-dencjach. Prezentuje się również trendy rozwoju zasobów ludzkich w warunkach funkcjonowania Litwy.
EN
The paper analyzes the state strategy of human resource for full employment pol-icies in the globalization conditions. This paper aims to examine the integration of state man-agement system (SMS) and society self-management system (SSMS) common in European Union (EU) area in the globalization conditions. Authors present a research models of state and society chain of integration which responds to human resource full employment policies in the globalization conditions. Integration of the state strategy chain synchronizes the key processes in terms of society for human resource full employment of development economics common for EU and NATO area in the globalization conditions. The results of national secu-rity now and in future are presented; conclusions and recommendations for improving the management of state and society future trends and the development of human resources trends under the conditions of Lithuania are formulated.
Contributors
 • Nicosia
 • The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania
References
 • Bagdanavičius Juozas, Makštutis Antanas. 2010. Human Capital and National Economic De-velopment in the European Union in the 21st Century. The Role of Human Capital in the Development of the Contries and Regions of Central and Eastern Europe. Edited by A.Ignasiak-Szulc. Torun: „Dom Organizatora”, pp. 93-104.
 • Bredin Karin, Söderlund Jonas. 2011. Human Resource Management in Project-Based Organ-izations. UK: Palgrave Macmillan.
 • Delener N., Luxman L., Lu F. V., Rodrigues S., Rivera L. (ed.). 2013. Globalizing Businesses for the Next Century: Visualizing and Developing Contemporay Approaches to Harness Future Opportunities. Helsinki: GBATA. www.gbata.org.
 • Government has approved the introduction of the euro plan. http://verslas.delfi.lt/verslas/ vyriausybe-pritare-euro-ivedimo-planui.d?id=60769787.
 • Ignasiak-Szulc Aranka. (ed.) 2010. The Role of Human Capital in the Development of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe. Toruń: Dom Organizatora.
 • Indriūnas Algimanto Valentino. Makštutis Antanas. 2008. Public Management Strategy in Lithuania. Vilnius: Firidas. (In Lithuanian).
 • Karaliūnaitė U. 2014. Residents identified the biggest problem in Lithuania. (In Lithuanian). http://www.delfi.lt/verslas/verslas/gyventojai-ivardijo-didziausia-problema-lietuvoje.d?id= 65805546#ixzz 3E10XLrxY.
 • Lithuania prices and wages. In http://verslas.delfi.lt/verslas/bgruzevskis-lietuvoje-net-alausuz-puse-europines-kainos-neisgersi.d?id=60443167.
 • Lithuania's Progress Strategy „Lithuania 2030”. (In Lithuanian). In http://www.delfi.lt/news/ daily/lithuania/valstybes-pazangos-strategija-lietuva-2030-pasmerkta.d?id=60449927.
 • Makštutis A.S., Kotliar B.S., Mai I.J., Aliaev A.V. 2006. Management and globalization in the 21st century. Moscow: Kanon. [In Russian].
 • Makštutis Antanas. 1999. Activity management. Vilnius: Ministry of Education and Science, PC. (In Lithuania, Russian and English).
 • Makštutis Antanas. 2001. The principles of strategic management. Klaipėda: KU PC. (In Lithuanian).
 • Makštutis Antanas. 2010. Modern Management. Vilnius: MAL. www.lka.lt. (In Lithuanian).
 • Makštutis Antanas. 2015. The Strategy of Development Society in Lithuania. In E- społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Lublin: KUL, pp. 34-38.
 • Makštutis Antanas. 2015. The Strategy of National Security in Lithuania. Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of International Scientific Conference: „Social Sciences for regional Development 2014”. Part I. Issues of Sociology. Daugavpils University.
 • Makštutis Antanas. 2016. Lithuanien Evolution of European Union. Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of International Scientific Conference: „Social Sciences for regional Development 2015”. Part I. Issues of Sociology. Daugavpils University.
 • Makštutis Antanas. 2016. The Economics Evolution of Lithuanian in EU. In Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: KUL, pp. 326-331.
 • Makštutis Antanas., Prakapienė D., Gudzevičiūtė G., Melnikas B. 2016. The optimization of development. Vilnius: MAL (In Lithuanian).
 • Melnikas B. 2013. The knowledge-based society: globalization, sustainable development, economic solutions. Vilnius: VU PC (In Lithuanian).
 • Minimum wage hikes removed Lithuania from Shame. http://verslas.delfi.lt/verslas/ minimalios-algos-suolis-isbrauke-lietuva-is-gedos-lentos.d?id=60721615.
 • Modern tendencies for management. 2008. A colletion of scientific works. The scientific editor and compiler Makštutis A. Vilnius: MAL. www.lka.lt. (In Lithuania, Russian and English).
 • New trends in National Security. 2014. University of Defence, Chech Republic. Brno: UD PC.
 • Partycki S. (ed.). 2014. Gospodarka w sieciach relacji. Lublin: Wydawnictwo KUL. (In Polish, Russian and English).
 • Stoner James A.F. Wankel Charles. (ed.). 2011. Global Sustainability as a Business Impera-tive. UK: Palgrave Macmillan.
 • The Constitution of the Republic of Lithuania. 2006. Kaunas: MP. (In Lithuanian).
 • The EU in the world, 2016 edition, Eurostat. In http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-EX-16-001.
 • The foundation of prof. A. Makštutis for the harmonious development of the state and society. In www.fondarniraida.lt.
 • The Lithuania - among the EU countries. In http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuva-tarp-es-saliu-kur-didziausia-skurdo-ir-atskirtiesgresme.d?id=55245917.
 • The National Security Strategy. 2012. Vilnius: Lithuanian Seimas: PC (In Lithuanian). In https://www.google.lt/#q=Nacionalinio+saugumo+strategija.+2012.+LR+Seimo+nutarimas+Nr.+XI-2131%2C+2012+m.+bir%C5%BEelio+26+d.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c88be4fe-4e43-4360-b977-fb7588bbdde0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.