PL EN


2017 | 3 | 2-19
Article title

Entrepreneurship in Virtual Economy: the Case of Currency One SA

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Year
Issue
3
Pages
2-19
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
 • Poznan University of Technology
 • Gdansk University of Technology
References
 • Afuah, A. and Tucci, C.L. (2000). Internet business models and strategies: Text and cases. New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Afuah, A. and Tucci, C.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Andries, P. and Debackere, K. (2007). Adaptation and performance in new businesses: understanding the moderating effects of independence and industry. Small Business Economics, 29(1): 81–99, https://doi.org/10.1007/s11187-005-5640-2
 • Appel, W. and Behr, R. (2004). Towards the theory of Virtual Organizations: A description of their formation and figure,http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2004/1711/pdf/Apap_WI_1996_12.pdf, Newsletter 1998 (10.05.2016).
 • Badzińska, E. and Ryfa, J. (2013). Ekonomia wirtualnych światów – tendencje rozwoju. Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305: 24–36.
 • Badzińska, E. (2016). Innovative Multimedia Project – the Exemplification of the Concept of Technological Entrepreneurship. Economics and Management, 8(2): 38–46, https://doi.org/10.1515/emj-2016-0015
 • Bouwman, H., de Vos, H. and Hacker, T. (eds.) (2008). Mobile Service Innovation and Business Models. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, https://doi.org/10.1007/978-3-540-79238-3
 • Bratnicka, K. (2015). Relationship Between Leadership Styles and Organizational Creativity. Management and Business Administration. Central Europe, 23(1): 69–78, https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.134
 • Brodie, R.J., Winklhofer, H., Coviello, N.E. and Johnston, W. (2007). Is e-marketing Coming of Age? An Examination of the Penetration of e-marketing and Firm Performance. Journal of Interactive Marketing, 21(1): 2–21, https://doi.org/10.1002/dir.20071
 • Brzozowska-Woś, M. (2012). Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego. In: G. Rosa and A. Smalec (eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty: Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26: 135–146.
 • Brzozowska-Woś, M. (2013). QR Code jako narzędzie komunikacji z klientami. In: J. Buko (ed.), Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, tom I. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne problemy usług, 104: 89–97.
 • Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of Sociology, 51(1): 5–24, https://xa.yimg.com/kq/groups/23061093/1524810508/name/1Castells-Theory_of_Network_Society-2000.pdf (23.08.2016), https://doi.org/10.1080/000713100358408
 • Combe, C. (2006). Introduction to E-business Management and Strategy. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Currency One (2016). http://currency-one.com/nasze-serwisy (25.08.2016).
 • Czakon, W. (2013). Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu. In: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Czerniawska, F. and Potter, G. (1998). Business in a Virtual World. London: MacMillan Press, https://doi.org/10.1057/9780230509337
 • Dyer, J. and Nobeoka, K. (2000). Creating and Managing a High Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case. Strategic Management Journal, Special Issue: Strategic Networks, 21(3): 345–367, https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200003)21:3<345::AID-SMJ96>3.0.CO;2-N
 • Doganova, L. and Eyquem-Renault, M. (2009). What do business models do? Innovation devices in technology entrepreneurship. Research Policy, 38(10): 1559–1570, https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.08.002
 • Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 • Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Dzopalic, M., Zubovic, J. and Bradic-Martinovic, A. (2010). Effective implementation of e-CRM strategy. Polish Journal of Management Studies, 1: 52–63.
 • Falk, R. (2007). Measuring the effects of public support schemes on firms’ innovation activities. Research Policy, 36(5): 665–679, https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.005
 • Flanagan, K., Uyarra, E. and Laranja, M. (2011). Reconceptualising the “policy mix” for innovation. Research Policy, 40(5): 702–713, https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.02.005
 • Flyvbjerg, B. (2004). Five Misunderstandings About Case-Study Research. In: C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium and D. Silverman (eds.), Qualitative Research Practice. London and Thousand Oaks: Sage Publications, https://doi.org/10.4135/9781848608191.d33
 • Frąckiewicz, E. (2013). Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym. Management and Business Administration. Central Europe, 21(1): 55–70, https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.46
 • Glinka, B. and Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Grover, V. and Saeed, K.A. (2004). Strategic orientation and performance of Internet-based businesses. Information Systems Journal, 14(1), 23–42. doi:10.1111/j.1365-2575.2004.00161.x, https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2004.00161.x
 • Hacklin, F. and Wallnöfer, M. (2012). The business model in the practice of strategic decision making: insights from a case study. Management Decision, 50(2): 166–188, https://doi.org/10.1108/00251741211203515
 • Haidar, J.I. (2012). The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journal of the Japanese and International Economies, 26(3): 285–307, https://doi.org/10.1016/j.jjie.2012.05.004
 • Harrison, D., Chaari, N. and Comeau-Vallée, M. (2012). Intersectoral alliance and social innovation: when corporations meet civil society. Annals of Public and Cooperative Economics, 83(1): 1–24, https://doi.org/10.1111/j.1467-8292.2011.00452.x
 • Hartman, A., Sifonis, J.G. and Kador, J. (2000). Net Ready: Strategies for Success in the E-conomy. New York: McGraw-Hill.
 • Hartman, A., Sifonis, J.G. and Kador, J. (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber.
 • Hisrich, R.D. and Peters, M.P. (1992). Entrepreneurship. Boston: Irvin.
 • Kelly, K. (1998). New rules for the new economy. Twelve dependable principles for thriving in a turbulent world. Victoria: Penguin Book.
 • Kline, K. and Rosenberg, W. (1986). An overview of innovation. In: F. Landay and W. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy. Washington DC: National Academy Press.
 • Kollmann, T. (2006). What is e-entrepreneurship? Fundamentals of company founding in the net economy. International Journal of Technology Management, 33(4): 322–340, https://doi.org/10.1504/IJTM.2006.009247
 • Kollmann, T. (2009). E-entrepreneurship: The principles of founding electronic ventures. In: I. Lee (ed.), Selected readings on information technology and business systems management. Hershey, PA: IGI Global, https://doi.org/10.4018/978-1-60566-086-8.ch001
 • Lai, R., Weill, P. and Malone, T. (2006). Do Business Models Matter?, http://seeit.mit.edu/Publications/DoBMsMatter7.pdf (20.03.2016).
 • Lu, L. and Wang, G. (2008). A study on multi-agent supply chain framework based on network economy. Computers & Industrial Engineering, 54(2): 288–300, https://doi.org/10.1016/j.cie.2007.07.010
 • Łobejko, S. (2000). Wirtualne sieci prywatne szansą dla przedsiębiorstw wirtualnych. In: R. Knosala (ed.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Małachowski, A. (2005). Środowisko wirtualnego klienta. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • McKnight, L.W., Vaaler, P.M. and Katz, R.L. (2002). Creative Destruction: Business Survival Strategies in the Global Internet Economy. Cambridge: MIT Press.
 • Olszak, C.M. (ed.) (2004). Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • O’Reilly, T. (2006). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (23.08.2016).
 • Pachura, A. (2012). Innovation theory – an epistemological aspects. Polish Journal of Management Studies, 5: 128–135.
 • Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Perkmann, M. and Spicer, A. (2010). What are business models? Developing a theory of performative representations. Research in the Sociology of Organizations, 29: 265–275, https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2010)0000029020
 • Piotrowski, A.J. (2002). Gospodarka elektroniczna. In: W. Cellary (ed.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 • Poole, G. A. (2000). Zagadka porzuconego koszyka. Standard Industry, 11(10): 77–82. Poznańscy liderzy przedsiębiorczości (2014), http://www.poznan.pl/mim/lidermsp/poznanscy-liderzy-przedsiebiorczosci,p,9019, 9025.html (12.05.2014).
 • Rappa, M. (2003). Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.pdf (12.11.2015)
 • Salerno, M.S., de Vasconcelos Gomes, L.A., da Silva, D.O., Bagno, R.B. and Freitas, S.L.T. U. (2015). Innovation processes: Which process for which project? Technovation, 35: 59–70, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.07.012
 • Serarois-Tarrés, C., Padilla-Meléndez, A. and del Aguila-Obra, A.R. (2006). The influence of entrepreneur characteristics on the success of pure dot.com firms. International Journal of Technology Management, 33(4): 373–388, https://doi.org/10.1504/IJTM.2006.009250
 • Shapiro, C. and Varian, H.R. (1999). Information rules: a strategic guide to the network economy. Cambridge: Harvard Business School Press.
 • Shy, O. (2001). The Economics of Network Industries. Cambridge: Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511754401
 • Szpringer, W. (2012). Innowacyjne modele e-biznesu – perspektywy rozwojowe. Problemy Zarządzania, 10(3/38): 67–82, https://doi.org/10.7172/1644-9584.38.5
 • Tapscott, D. (1997). Strategy in the new economy. Strategy & Leadership, 25(6): 8–14, https://doi.org/10.1108/eb054601
 • Tapscott, D., Ticoll, D. and Lowy, A. (2000). Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs. Boston: Harvard Business School Press.
 • Times, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Electronic Markets, 8(2): 3–8, https://doi.org/10.1080/10196789800000016
 • Timons, J. (1990). New Venture Creation. Boston: Irvin.
 • Wach, K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and EconomicsReview, 3(2): 9–24, https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030202
 • Weill, P. and Vitale, M.R. (2001). Place to Space: Migrating to eBusiness Models. Boston: Harvard Business School Press.
 • Yin, R.K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Zhao, F. (2007). Issues and challenges facing e-entrepreneurship and e-innovation. In: M. Khosrow-Pour (ed.), Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology. Hershey USA: IGI Global.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c88dd435-fdea-4516-bd98-71f7f43ff4cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.