PL EN


2017 | 8 | 3 | 225-230
Article title

Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela

Authors
Content
Title variants
Redundancy of Information in the Era of Information Society as a Challenge for the Teacher
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany w przestrzeni medialnej stawiają przed współczesnym nauczycielem szereg wyzwań. Jednym z nich jest dotarcie do informacji o wysokiej jakości w sytuacji zalewu informacji. Edukacja musi być oparta na aktualnej wiedzy, której przekazanie jest zadaniem nauczyciela. Jego wiedzę natomiast budują informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Artykuł proponuje zestaw kryteriów, jakie powinny być wykorzystywane do określenia jakości informacji.
EN
Changes in the media landscape confront teachers with a number of challenges. One of them is to reach high quality information in a flood of information of today. Education must be based on current knowledge and the transmission of this knowledge is the task of teacher. His knowledge, however, is built from information from various sources. Article proposes a set of criteria that should be used to determine the quality of information.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
225-230
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Bednarek-Michalska, B. (2013). Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci. Pobrane z: http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?bednarek (30.05.2017).
 • Boruszewski, J. (2012). Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie. Lingua ac Communitas, 22. Pobrane z: http://lingua.amu.edu.pl/Lingua_22/13_Jaroslaw%20Boruszewski.pdf (30.05.2017).
 • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 • Feng, L., Ha, J.-L. (2016). Effects of Teachers‟ Information Literacy on Lifelong Learning and School Effectiveness. Eurasia Journal of Mathematics, Science &Technology Education, 12 (6), 1653–1663.
 • Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Grabowski, M., Zając, A. (2009). Dane, informacja, wiedza – próba definicji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 798, 99–116.
 • Karwatka, T. (2010). Testy użyteczności z użytkownikami. Pobrane z: http://szkoleniausability.pl/ narzedziownik-uzytecznosci-czesc-1.pdf (30.05.2016).
 • Kęsy, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Dydaktyka Informatyki. Problemy i Wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego, 1, 74–81.
 • Negroponte, N. (1997). Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów. Warszawa: Książ-ka i Wiedza.
 • Pulikowski, A. (2007). Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: E. Gondek, D. Pietruch-Reizes (red.), Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak (s. 116–128). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Nowa kultura kapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.
 • Swoboda, I. (2016). Jakość informacji. W: S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wyd. Nieoczywiste.
 • Szewczyk, A. (2007). Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego. W: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c89ce856-09a5-48dd-947e-012cfa534ada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.