PL EN


2017 | 6 | 59-74
Article title

ODTWARZANIE TOŻSAMOŚCI W OPARCIU O TRADYCJE LUDOWE I JĘZYK NA PRZYKŁADZIE UKRAIŃCÓW PODLASIA

Content
Title variants
EN
RECONSTRUCTING OF IDENTITY BASED ON FOLK TRADITIONS AND LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF UKRAINIANS OF PODLASIE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article refers to the process of the revitalization of identity of a minority group on the borderland. The subject of these identity transformations is the population defined today as Ukrainian minority in Podlaskie Voivodeship, or as they call themselves “Ukrainians of Podlasie”. A coherent and explicit group, based on such cultural elements as: language in the form of archaic dialect, autochthonousness, local folk culture and customs and the orthodox religion. Over the past decades, this population has been a subject of enormous and significant consciousness-identity changes, which most often were the result of geopolitical changes the region. It should be emphasized that the process of the revitalization of this minority group in the Podlaskie Voivodeship has not yet been completed. There is also visible, gradual change in the approach to the key elements of culture that have historically decided about the rebirth of this minority. What is indigenous, traditional and local is more and more often transformed and changed by more unified, codified and universal cultural elements. Language in the form of a local, archaic dialect is replaced in the young generation by a literary language, and in cultural expressions, dances and songs local traditions are being replaced by patterns drawn directly from Ukrainian culture. The Ukrainian minority in Podlaskie Voivodeship shows very well how and on what factors, events, and in what direction can both the national image of a given region and the ethnic and national identity of ethnic and national groups change. The article was based on two own researches, historical studies conducted by historians and linguists on the area of today’s Podlaskie Voivodeship and the press and cultural events implemented by the Ukrainian minority in the Podlaskie Voivodeship.
Year
Issue
6
Pages
59-74
Physical description
Dates
received
2017-10-04
accepted
2017-12-15
Contributors
 • PWSZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika Suwałki
References
 • Barwiński, Marek. „Ukraińcy na Podlasiu – geneza, kontrowersje, współczesność”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 11 (2014): 123-144.
 • Dyczewski, Leon. Kultura w całościowym planie rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2011.
 • Filimoniuk, Ludmiła. „Co przyniesie przyszłość”. Nad Buhom i Narwoju 3 (2005): 9-12.
 • Glinka, Stanisław, Antonina Obrębska-Jabłońska, Janusz Siatkowski. red. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny tom 1. Wrocław – Warszawa – Kraków –Gdańsk: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1980.
 • Hawryluk, Jerzy. „Chto my je? Jakaja nasza mowa?”. Nad Buhom i Narwoju 3 (2005).
 • Kuprianowicz, Grzegorz, Eugeniusz Ryżyk. „Kronika podlaska”. Nad Buhom i Narwoju 2 (1992): 27-28.
 • Misiejuk, Dorota. „Tożsamość ukraińska w Polsce: odtwarzanie czy tworzenie? Uwagi o kreacji tożsamości mniejszościowej”. W Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie, red. Zenon Jasiński, Tadeusz Lewowicki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników w województwie podlaskim. Białystok, Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2012.
 • Nikitorowicz, Andrzej. Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2014.
 • Nikitorowicz, Jerzy. „Język w procesie kreowania tożsamości kulturowej dziecka”. W Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych, red. Tadeusz Lewowicki, Janina Urban, Anna Szczypka-Rusz. Cieszyn – Warszawa: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 2004.
 • Pawluczuk, Włodzimierz. „Białorusini jako grupa etniczna”. Studia Socjologiczne 2 (1968): 35-50.
 • Sadowski, Andrzej. Kapitał społeczny mieszkańców miasta. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2006.
 • Sapir, Edward. Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Tłum. Roman Zimand, Barbara Stanosz. Warszawa: PWN, 1978.
 • Tomaszewski, Jerzy. Rzeczpospolita wielu narodów. Warszawa: Czytelnik, 1985.
 • Ukraińska Dumka”, Polskie Radio Białystok. http://www.radio.bialystok.pl/dumka. Data dostępu 30 grudnia 2017.
 • Wasilewski, Leon, „Istotna liczba Ukraińców w Polsce”, Sprawy Narodowościowe 5-6 (1927): 227-236.
 • Wiśniewski, Jerzy. „Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny. Geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne”. Acta Baltico-Slavica 11 (1977): 7-80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8a2123e-cb2a-4647-822b-a47f7533d533
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.