PL EN


2017 | 17 | 44 | 813-829
Article title

Ergonomics Awareness and Employee Performance: An Exploratory Study

Content
Title variants
PL
Świadomość ergonomii a kondycja pracowników: Badania wyjaśniające
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study examined the effects of ergonomics on employee performance by ascertaining the level of ergonomics awareness in Nigerian organizations, identifying the factors hindering the use of ergonomic, and the best practices and methods adopted by various organizations across industries. Despite a knowledge of importance to a growing number of researchers in Nigeria, there is still a dearth in knowledge of ergonomics design and its implementation in Nigeria. This can be observed in the low level of its adoption. The study adopted an exploratory approach through the review of literature. It was seen that several factors have hindered the efficient implementation of ergonomics in Nigeria which ranges from awareness, insufficient relevant studies, personnel considerations, resources constraints, technological changes, communication and integration disconnection between employees and equipment designers. Also, some best practices and methods adopted by various organizations across industries were identified to include, but not limited to: integration of human element into work design, ergonomics maturity levels (reactive, preventive, proactive and advanced) and quality of workspace (office design, furniture and spatial arrangements, lightings and heating arrangements, noise level). It is, however, recommended that researchers in the field of ergonomics and practitioners in the industry should intensify efforts in carrying out relevant study, organizing conferences and seminars as well as media publicity on why ergonomics should be part of our daily activities. It is also recommended that organizations should orientate and train employees on ergonomics so that they will be aware of the benefits derivable from it and be able to fit into the organization’s designs. Lastly, they should integrate employee/human element into ergonomics design process by getting detailed anthropomorphic data, which may bridge the communication disconnect between employees and ergonomic designers.
PL
W niniejszym artykule zbadano wpływ ergonomii w miejscu pracy na kondycję pracowników poprzez ustalenie poziomu świadomości ergonomii w nigeryjskich organizacjach, identyfikując czynniki utrudniające wykorzystanie ergonomii, a także najlepsze praktyki i metody przyjmowane przez różne organizacje w przemysłach. Mimo rosnącej liczy naukowców w Nigerii, nadal daje się zauważyć lukę w wiedzy dotyczącej projektowania ergonomicznego i jego zastosowania w Nigerii. Można to zaobserwować także w niskim poziomie przyswajania takich rozwiązań. W badaniach wykorzystano podejście wyjaśniające poprzez przegląd literatury. Zauważono, że kilka czynników utrudnia wydajne zastosowanie ergonomii w Nigerii, począwszy od świadomości, niewystarczających badań na ten temat, kwestii personalnych, ograniczeń zasobowych aż po zmiany technologiczne oraz brak komunikacji i integracji pomiędzy pracownikami a projektantami wyposażenia. Zidentyfikowano także najlepsze praktyki i metody przyjmowane przez różne organizacje w przemysłach, aby uwzględnić (nie ograniczając się do tego zakresu): integrację elementu ludzkiego z aranżacją miejsca pracy, poziomy dojrzałości ergonomii (reaktywna, zapobiegawcza, proaktywna, zaawansowana) oraz jakość przestrzeni pracy (układ biura, umeblowanie, aranżacja przestrzeni, oświetlenie i ogrzewanie, poziom hałasu). Mimo wszystko stwierdzono, że badacze ergonomii, jak też praktycy z sektorów przemysłowych powinni zintensyfikować wysiłki na rzecz prowadzenia badań, organizowania konferencji i seminariów, jak również publikacji medialnych na temat, dlaczego ergonomia powinna być częścią naszych codziennych czynności. Zarekomendowano także, aby organizacje prowadziły szkolenia pracowników w zakresie ergonomii w celu uświadomienia im korzyści z niej płynących oraz umożliwienia dostosowania się do rozwiązań wdrażanych w organizacjach. Wreszcie, organizacje powinny integrować pracowników / element ludzki z procesem projektowania ergonomicznego poprzez gromadzenie i dostarczanie dokładnych danych antropomorficznych, które pomogą zbudować pomost pomiędzy pracownikami a projektantami ergonomii.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
813-829
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Department of Management Technology, Lagos State University, Nigeria
 • Department of Industrial Relations and Personnel Management, Lagos State University, Nigeria
 • Department of Management Technology, Lagos State University, Nigeria
redactor
References
 • Adaramola, A. A. (2013). Ergonomics practice in Nigeria today. SAGE Journal 57(1): 1103-1103.
 • Adeyemi, A. O. (2009). Case study of ergonomics awareness among library staff of two universities in South-Western Nigeria. Ife Psychologia 17(1): 243-253.
 • Adeyemi, A. O. (2010). ICT facilities: Ergonomic effects on academic library staff. Library Philosophy and Practice E-journal 12(3): 1-5.
 • Aguinis, H. (2009). Performance management. 2nd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc..
 • Ahankoob, A.; Charehzehi, A. (2013). Mitigating ergonomic injuries in construction industry. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering 6(2): 36-42.
 • Asante, K. (2012). The impact of office ergonomics on employee performance: A case study of the Ghana National Petroleum Corporation (GNPC). Kumasi: Kwame Nkrumah University of Science and Technology Repository.
 • Asaolu, A. O.; Itsekor, V. (2014). Ergonomic computer workstation considerations for library staff. International Journal of Academic Library and Information Science 3(2): 22-26.
 • Computer/Electronic Accommodations Program (2012). Workplace ergonomics reference guide. Available at: http://cap.mil/Documents/CAP_Ergo_Guide.pdf. Accessed 15 December 2017.
 • Dunmade, E. O.; Adegoke, J. F.; Agboola, A. A. (2014). Assessment of regonomics hazards and techno-stress among workers of Obafemi Awolowo University (OAU). Australian Journal of Business and Management Research 4(1): 27-34.
 • Ergo Squad (2012). Importance of ergonomics. Available at: http://adapt-uk.com/importance-of-ergonomics.html.Accessed 2 July 2017.
 • Exemplis Corp. (2014). Ergonomics and employee productivity. Available at: http://www.sitonit.net/content/dam/exemplis/downloadslisting/white_papers/straight_talk_ergonomics_140123.pdf. Accessed 12 july 2017.
 • Gabčanová, I. (2011). The employees: The most important asset in an organisation. Human Resources Management & Ergonomics V(1): 1-12.
 • Golden, L. (2011). The effects of working and firm performance: A research synthesis paper. Geneva: International Labour Office.
 • Grainger, L.; Forest, I. L.; Hamilton, A. (2013). Cumulative trauma disorder. Available at: http://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/cumulative-trauma-disorder. Accessed 14 June 2017.
 • Gutnick, L. (2007). A workplace design that reduces employee stress and increases employee productivity using environmentally responsible materials. Available at: http://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1150&context=theses. Accessed 31 May 2017.
 • Heskett, J. (2006). How important Is quality of labor? And how is it achieved? Available at: http://hbswk.hbs.edu/item/how-important-is-quality-of-labor-and-how-is-it-achieved. Accessed 25 May 2017.
 • Humantech Inc. (2012). Ergonomics maturity curve self-assessment. Available at: http://www.humantech.com/special/Program%20Self%20Assessment%204%20quads.pdf. Accessed 8 August 2017.
 • Ikonne, C. N. (2014). Influence of workstation and work posture ergonomics on job satisfaction of librarians in the federal and state university libraries in Southern Nigeria. IOSR Journal Of Humanities And Social Science 19(9): 78-84.
 • International Ergonomics Association (2017). Definition and domains of ergonomics. Available at: http://www.iea.cc/whats/. Accessed 29 May 2017.
 • International Labour Organization (2011). A skilled workforce for strong, sustainable and balanced growth: A G20 training strategy. Available at: https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/G20-Skills-Strategy.pdf. Accessed 29 May 2017.
 • Ismaila, S. O. (2010). A study on ergonomics awareness in Nigeria. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4(5): 731-734.
 • Khedkar, E. B.; Pawar, P. Y. (2015). Review of literature on organizational ergonomics. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Management Studies 5(4): 454-458.
 • Mallon, J. (2010). Ergonomiics: What's real and what's not. Ohio: Penton Business Media Inc.
 • Mathis, R. L.; Jackson, J. H. (2009). Human resource management. Mason, OH, USA: South-Western Cengage Learning..
 • Medical Device Usability (2016). Proactive ergonomics, reactive ergonomics and medical device manufacture. Available at: http://medical-device-usability.com/blog/proactive-ergonomics-reactive-ergonomics-and-medical-device-manufacture/. Accessed 8 August 2017.
 • Momodu, B., Edosomwan, J.; Edosomwan, T. O. (2014). Evaluation of ergonomics deficiencies in Nigerian computer workstations. Journal of Ergonomics, S(4): 8-10.
 • Neumann, W. P., Ekman, M.; Winkel, J. (2009). Integrating ergonomics into production system development: The Volvo powertrain case. Applied Ergonomics 40(3): 527-537.
 • O’Neil, M. (2011). Office ergonomic standards: A layperson’s guide. Available at: http://www.knoll.com/research/downloads/WP_ErgoStandards.pdf. Accessed 29 May 2017.
 • Obi, O. F. (2015). The role of ergonomics in sustainable agricultural development in Nigeria. African Journal Online 27(1): 50-62.
 • Occupational Safety and Health Academy (2017). Introduction to ergonomics: OSHA study guide. Available at: https://www.oshatrain.org/courses/studyguides/711studyguide.pdf. Accessed 15 May 2017.
 • Oladeinde, B. H.; Ekejindu, I. M.; Omoregie, R.; Aguh, O. D. (2015). Awareness and knowledge of ergonomics among medical laboratory scientists in Nigeria. Available at: https://www.researchgate.net/publication/297590003_Awareness_and_Knowledge_of_Ergon. Accessed 31 May 2017.
 • Omoneye, O. (2016). Effect of ergonomic hazards on job performance of auditors in Nigeria. American Journal of Industrial and Business Management 6(2): 33-44.
 • Pinder, A. D. J. (2015). Literature review: Barriers to the application of ergonomics/human factors in engineering design. London, Health and Safety Laboratory: 1-33.
 • Shruti, S. (2012). Relationship between work environment and productivity. International Journal of Engineering Research and Applications 2(4): 1992-1995.
 • Taiwo, A. S. (2010). The influence of work environment on employee performance: A case of selected oil and gas industry in Lagos, Nigeria. African Journal of Business Management 4(3): 299-307.
 • Tasiu, M., 2016. Assessment of ergonomic adaptability practices among selected construction craftsmen in Abuja. [Online].
 • Thao, L. T. T.; Hwang, C. J. (2011). Factors affecting employee performance: Evidence from Petrovietnam Engineering Consultancy. Available at: http://ir.meiho.edu.tw/ir/bitstream/987654321/2774/2/FACTORS+AFFECTING+EMPLOYEE+PERFORMANCE.pdf. Accessed 22 May 2017.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8b8b558-6379-4701-bc80-30141866438c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.