PL EN


Journal
2015 | 2(8) | 123-135
Article title

Strategia interakcji w The Stanley Parable w perspektywie narratologicznej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Strategy of interaction in The Stanley Parable – a narratological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę wybranych zabiegów narracyjnych gry wideo The Stanley Parable. Szczególny nacisk położony jest na te tropy, których zadaniem jest ukształtowanie specyficznej relacji między grą (oraz jej autorem) a graczem. Teoretyczne konteksty analizy nie ograniczają się do prac z zakresu game studies – główną perspektywę interpretacyjną stanowi tu narratologia, której zastosowanie umożliwia ekspozycja „tekstowego” aspektu gry.
EN
The article is an analysis of selected narrative strategies in The Stanley Parable video game. It focuses mainly on the tropes which shape the specific relation between the game (and its author) and the player. The theoretical contexts for this analysis are not limited to game studies – the primary interpretative perspective is narratology, which is associated with the exposition of the game’s “textual” aspect.
Journal
Year
Issue
Pages
123-135
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Aarseth, E. (2007). I Fought the Law: Transgressive Play and The Implied Player. Proceedings of the 2007 DiGRA International Conference: Situated Play. Online: <http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital- library/07313.03489.pdf>.
 • Adams, E. (9 lipca 2004). Postmodernism and the Three Types of Immersion. Online:
 • Bal, M. (2012). Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji (tłum. E. Kraskowska i E. Rajewska). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Davison, P. (18 października 2013). The Stanley Parable Review. Online:
 • Dean, P. (2011). Interactivity, Inhabitation and Pragmatist Aesthetics. Game Studies: The international journal of computer game research, 11(2). Online: <http://gamestudies.org/1102/articles/deen>.
 • Eco, U. (2008). Dzieło otwarte: Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych (tłum. L. Eustachiewicz i in.). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Głowiński, M. (1977). Komunikacja literacka jako sfera napięć. W: M. Głowiński (red.), Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków, 1977 (s. 7–28). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Hamilton, K. (9 sierpnia 2011). The Stanley Parable Turns Video Game Storytelling On Its Head. Online: <http://kotaku.com/5829254/the-stanley-parable-turns-video-game-storytelling-on-its-head>.
 • Ingarden, R. (1960). O dziele literackim, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Iser, W. (1972). The Reading Process: a Phenomenological Approach. New Literary History, 3(2), 279–299.
 • Korwin-Piotrowska, D. (2011). Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rose, M. (11 października 2013). Behind the scenes with The Stanley Parable. Online: <http://www.gamasutra.com/view/news/202359/Behind_the_scenes_with_The_Stanley_Parable.php>.
 • LUDOGRAFIA
 • Galactic Cafe (2013). The Stanley Parable [PC]. Galactic Cafe.
 • Valve Corporation (2004). Half-Life 2 [PC]. Valve Corporation.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8bbada9-c4f2-4dd9-8bd3-dc1e31819cba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.