PL EN


2010 | 26 | 131-142
Article title

Samotność teologa – samotnością mistyka i twórcy…

Authors
Content
Title variants
EN
Solitude of a Theologian as the Solitude of a Mystic and Creator…
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kontekście opublikowanego w 2005 r. osobistego dziennika Yves Congara OP (1904–1995), datowanego na lata 1946–1956, autor artykułu podnosi kwestię mistycznej samotności teologa w jego refleksji naukowej nad słowem objawionym. Ukazuje, że doświadczenie osamotnienia mistyka w Kościele katolickim przez Y. Congara i doznanego pewnego niezrozumienia ze strony jego społeczności hierarchicznej wobec prezentowanych przez siebie wyników badań teologicznych dotyczących eklezjologii, nie będąc wyłącznym udziałem piszącego Journal d’un théologien, zdaje się stanowić nieodłączną charakterystykę wszystkich czyniących refleksję nad słowem objawionym, jeżeli tylko podejmują próbę pogłębionego jego rozumienia jako Słowa, które przemawia w ludzkim „dziś”. Autor rozważań proponuje usytuowanie rozumienia Congarowego problemu w perspektywie miejsca i roli teologa w Kościele, a więc pozostającego w szczególnym mistycznym i teologicznym oraz teologicznie twórczym „twarzą w twarz” wobec Słowa w jego wydarzaniu się w człowieczej rzeczywistości, następujących ludzkich pokoleń.
EN
In the context of the published in 2005 personal diary of Yves Congar O.P. (1904 – 1995), dated from 1946 – 1956, the author of the article raises a question of mystical solitude of the theologian in his scientific reflection on the word revealed. The mystic’s isolation and alienation experienced by Congar in the Catholic Church as well as his hierarchical community’s incomprehension regarding the findings of his theological research are not feelings exclusive to the author of Journal d’un théologien. On the contrary, they seem to constitute an inherent characteristic of all those giving thought to the word revealed, those who attempt to reach its profound meaning as the Word which appeals to people of today. The author of the reflection proposes to approach Congar’s problem taking into consideration the perspective of a theologian’s role and place in the Church – with him recognized as being in a specific, mystical and theologically creative ‘face to face’ with the Word in its human reality of successive generations.
Year
Issue
26
Pages
131-142
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań
References
 • Bocheński J. M., Wspomnienia, Kraków 1994.
 • Marie‑Dominique Chenu, Une école de théologie: le Saulchoir, avec les études de Giuseppe Alberigo, Étienne Fouilloux, Jean Ladrière et Jean‑Pierre Jossua, Paris 1985.
 • Congar Y., Journal d’un théologien (1946–1956), édité et présenté par Étienne Fouilloux, Paris 2005.
 • Congar Y., Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952–1956, tłum. M. Romanek, Poznań 2008. Jacques Duquesne interroge le père Chenu, „Un théologien en liberté”, Paris 1975.
 • Féret H.‑M., Dans les cheminements de la sagesse de Dieu, w: L’hommage différé au Père Chenu, Paris 1990, s. 208–238.
 • Fouilloux É., Le Saulchoir en procès (1937–1942), w: Marie‑Dominique Chenu, Une école de théologie: le Saulchoir, avec les études de Giuseppe Alberigo, Étienne Fouilloux, Jean Ladrière et Jean Puyo interroge le Père Congar. Une vie pour la vérité, Paris 1975.
 • Jean‑Pierre Jossua, Paris 1985, s. 39–59.
 • Jeśli jest się inteligentem… Jan Góra OP rozmawia z wujem, prof. Marianem Plezią, Poznań 1997.
 • Królak T., Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim, Poznań 1999.
 • Kubicki D., Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach, Poznań 2004.
 • Kubicki D., Uboga wdowa jako znak dla świata, „Homo Dei”, 2003, nr 3(268), s. 70–79.
 • Kubicki D., Współczesność globalizujących się ludzkich społeczności – wyzwaniem dla teologii katolickiej, a zwłaszcza teologii uprawianej w Polsce, „Rocznik Teologii Dogmatycznej”, 2009, t. 1 (56), s. 173–196.
 • Ratzinger J. Kard., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci.
 • Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 1997.
 • Surówka W., Powołani do samotności. „Teolog na wygnaniu” Yves Congara OP, „W drodze”, 2009, 4(428), s. 95–103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8bdc424-11ec-4664-a25f-4386780b7f9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.