Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 160-176

Article title

Political stability as a factor affecting growth in agricultural sub-Saharan African countries

Content

Title variants

PL
Wpływ stabilności politycznej na wzrost gospodarczy w rolniczych krajach subsaharyjskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The agricultural countries of sub-Saharan Africa remain the least economically advanced region of the world, with the relatively lowest quality of life. The agricultural sector plays a particularly important role in the economies of these countries. However, it is underdeveloped as a result of factors such as inadequate agricultural policy, institutional instability, chronic droughts, epidemics, deterioration of the environment, deteriorating infrastructure and insufficient investment in agricultural research in sub-Saharan Africa. The aim of the paper is to examine the impact of political stabilization on the economic growth in these countries. We were also inclined to determine what the interdependences were between political stability and factors important for agricultural activity for both agricultural and non-agricultural sub-Saharan counties in the 1995–2017 period. The methods used in this research included panel models with fixed effects, non-parametric tests and quantile regression. It was found that stabilizing the political situation and lowering the level of conflict risk contributed to the growth of GDP per capita in both agricultural and non-agricultural countries. However, in agricultural countries, it also influenced the modernization of agricultural production methods and a shift in the proportion of agricultural production in the total volume of imports and exports. Furthermore, it was found that political stability contributed to a greater extent to the improvement of GDP per capita in the lowest income countries.
PL
Kraje rolnicze Afryki Subsaharyjskiej pozostają najmniej zaawansowanym gospodarczo regionem świata, o relatywnie najniższej jakości życia. Szczególne znaczenie w gospodarkach tych krajów ma sektor rolniczy. Jest on jednak słabo rozwinięty, co wynika z czynników takich, jak wadliwa polityka rolna, niestabilność instytucjonalna, chroniczne susze, epidemie, degradacja środowiska, pogorszenie infrastruktury oraz niewystarczające inwestycje w badania naukowe w dziedzinie rolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu stabilizacji politycznej na wzrost gospodarczy w tych krajach. Analizowane były też związki między stabilnością polityczną a czynnikami istotnymi z punktu widzenia działalności rolniczej, zarówno w rolniczych, jak i nierolniczych krajach Afryki Subsaharyjskiej w latach 1995–2017. W badaniach wykorzystano modele panelowe z efektami stałymi, testy nieparametryczne oraz regresję kwantylową. Stwierdzono, że stabilizowanie sytuacji politycznej i obniżanie poziomu zagrożenia konfliktem przyczyniało się do wzrostu PKB per capita zarówno w krajach rolniczych, jak i nierolniczych. Niemniej, w krajach rolniczych wpływało także na unowocześnianie metod produkcji rolniczej oraz na zmianę udziału produkcji rolnej w wolumenie importu i eksportu. Ponadto ustalono, że stabilność polityczna przyczyniała się silniej do poprawy PKB per capita w krajach o najniższych dochodach.

Contributors

 • Department of Economic Journalism and Public Relations Poznań University of Economics and Business
 • Department of Economic Journalism and Public Relations Poznań University of Economics and Business
 • Department of Macroeconomics and Agricultural Economics Poznań University of Economics and Business

References

 • Adeniyi, O., Ajide, B., Salisu, A. (2015). Foreign capital flows, financial development and growth in sub-Saharan Africa. Journal of Economic Development, 40(3), 85–103. DOI: 10.35866/caujed.2015.40.3.004.
 • Ake, C. (1975). A definition of political stability. Comparative Politics, 7(2), 271–283. DOI: 10.2307/421552.
 • Alesina, A., Özler, S., Roubini, N., Swagel, P. (1996). Political instability and economic growth. Journal of Economic Growth, 1(2), 189–211. DOI: 10.1007/BF00138862.
 • Bayyurt, N., Yılmaz, S. (2012). The impacts of governance and education on agricultural efficiency: an international analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1158–1165. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1097.
 • Beck, T., Demirgüç‐Kunt, A., Levine, R. (2001). Legal theories of financial development. Oxford Review of Economic Policy, 17(4), 483–501. DOI: 10.1093/oxrep/17.4.483.
 • Bello, W. (2011). Wojny żywnościowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Binswanger, H. P., Deininger, K. (1997). Explaining Agriculture and Agrarian Policies in Developing Countries. Journal of Economic Literature, 35(4), 1958–2005.
 • Brück, T. (2001). Mozambique: The economic effects of the war. War and Underdevelopment, 2, 56–88.
 • Bundervoet, T., Verwimp, P. (2005). Civil War and Economic Sanctions: An Analysis of Anthropometric Outcomes in Burundi. Households in Conflict Network Working Paper, 11. Retrieved from: http://www.hicn.org/papers/wpll.pdf (2019.07.25).
 • Campos, J. E., Lien, D., Pradhan, S. (1999). The impact of corruption on investment: Predictability matters. World Development, 27(6), 1059–1067. DOI: 10.1016/S0305-750X(99)00040-6.
 • Chang, H-J. (2016). Źli Samarytanie. Mit wolnego rynku i tajna historia kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Collier, P. (2008). The Bottom Billion. Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Dane about it. Oxford: Oxford University Press.
 • Earle, T. K. (1997). How chiefs come to power: The political economy in prehistory. Palo Alto: Stanford University Press.
 • Fosu, A. (2013). Growth of African Economies: Productivity, Policy Syndromes and the Importance of Institutions. Journal of African Economies, 22(4), 523–551. DOI:10.1093/jae/ejs034.
 • Fosu, A., Bates, R., Hoeffler, A. (2006). Institutions, governance and economic development in Africa: An overview. Journal of African Economies, 15 (suppl_1), 1–9. DOI:10.1093/jae/ejk004.
 • Goldstone, J. A. (1991). Revolution and rebellion in the early modern world. Berkeley:University of California Press.
 • González, M. A., Lopez, R. A., Rigoberto, A. (2007). Political violence and farm household efficiency in Colombia. Economic Development and Cultural Change, 55(2),367–392. DOI: 10.1086/508715.
 • Guardado, J., Pennings, S. (2016). The seasonality of conflict. Manuscript, World Bank July. Retrieved from: http://pubdocs.worldbank.org/en/550371467251931899/The-Seasonality-Conflict-Steven-Pennings.pdf (2019.07.20)
 • Hall, R. E., Jones, C. I. (1997). Levels of economic activity across countries. The American Economic Review, 87(2), 173–177.
 • Hayami, Y., Ruttan, V. W. (1971). Agricultural development: an international perspective. Baltimore, Md/London: The Johns Hopkins Press.
 • Hobsbawm, E. (1999). Wiek skrajności. Warszawa: Świat Książki.
 • Huntington, S. P. (2006). Political order in changing societies. New Heaven: Yale University Press.
 • Justino, P. (2012). War and poverty. IDS Working Papers, 391, 1–29. DOI: 10.1111/j.2040-0209.2012.00391.x.
 • Karembu, M., Nguthi, F., Ismail, H. (2009). Biotech crops in Africa: The final frontier. Nairobi: ISAAA AfriCenter.
 • Kłosowicz, R. (2017). Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kodongo, O., Ojah, K. (2016). Does infrastructure really explain economic growth in Sub-Saharan Africa? Review of Development Finance, 6(2), 105–125. DOI: 10.1016/j.rdf.2016.12.001.
 • Korten, D. C. (2002). Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji. Łódź: Stowarzyszenie Obywatel.
 • Lio, M., Liu, M. C. (2008). Governance and agricultural productivity: A cross-national analysis. Food Policy, 33(6), 504–512. DOI: 10.1016/j.foodpol.2008.06.003.
 • Lijphart, A. (1977). Democracy in plural societies: A comparative exploration. New Heaven: Yale University Press.
 • Łoś-Nowak, T. (2009). Państwo ponowoczesne. Ile tradycji, ile ponowoczesności. In: A. Lisowska, A. W. Jabłoński (Eds.), Wizje dobrego państwa. Państwo w procesie przemian. Teoria i praktyka (pp. 17–41). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Machado, J. A., Silva, J. S. (2019). Quantiles via moments. Journal of Econometrics, 213, 145–173. DOI: 10.1016/j.jeconom.2019.04.009.
 • Martin-Shields, C. P., Stojetz, W. (2019). Food security and conflict: Empirical challenges and future opportunities for research and policy making on food security and conflict.
 • World Development, 119, 150–164. DOI: 10.1016/j.worlddev.2018.07.011. McCulloch, A. (2013). Does moderation pay? Centripetalism in deeply divided societies. Ethnopolitics, 12(2), 111–132. DOI: 1080/17449057.2012.658002.
 • Méon, P. G., Weill, L. (2005). Does better governance foster efficiency? An aggregate frontier analysis. Economics of Governance, 6(1), 75–90. DOI: 10.1007/s10101-004-0080-z.
 • O’Gorman, M. (2015). Africa’s missed agricultural revolution: a quantitative study of the policy options. The BE Journal of Macroeconomics, 15(2), 561–602. DOI: 10.1515/bejm-2013-0016.
 • Omoteso, K., Ishola Mobolaji, H. (2014). Corruption, Governance and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: A Need for the Prioritisation of Reform Policies. Social Responsibility Journal, 10(2), 316–330. DOI: 10.1108/SRJ-06-2012-0067.
 • Osman, R. H., Alexiou, C., Tsaliki, P. (2011). The role of institutions in economic development. International Journal of Social Economics, 39(1/2), 142–160. DOI:10.1108/03068291211188910.
 • Ottaway, M., (2006). Dysfunctional States, Dysfunctional Armed Movements, and Lootable Commodities. In: Ch. Clapham, J. Herbst, G. Mills (Eds.), Big African States (pp. 187–203). Johannesburg: Wits University Press.
 • Paarlberg, R. (2005). From the green revolution to the gene revolution. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 47(1), 38–40. DOI: 10.3200/ENVT.47.1.38-41.
 • Przeworski, A., Alvarez, R. M., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., Limongi, F. (2000). Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950–1990 (Vol. 3). Cambridge: Cambridge University Press.
 • PWT, (2020). Human capital in PWT 9.0. Retrieved from: https://www.rug.nl/ggdc/docs/human_capital_in_pwt_90.pdf (2020.01.16).
 • Rodrik, D. (2011). Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Romer, P. (1993). Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics, 32(3), 543–573. DOI: 10.1016/0304-3932(93)90029-F.
 • Rydzak, W. (2011). Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Schiff, M. W., Valdés, A., Krueger, A. O. (1992). The political economy of agricultural pricing policy (Vol. 4). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Sebudubudu, D. (2010). The impact of good governance on development and poverty in Africa: Botswana – A relatively successful African initiative. African Journal of Political Science and International Relations, 4(7), 249–262.
 • Sen, A. (2000). Conclusions. The Independent Inquiry Report into Population and Development (IIRPD). New York: Anchor Books.
 • Shepherd, B. (2010). Political Stability: Crucial for Growth? LSE Ideas Strategic Brief. London: London School of Economics and Political Science.
 • Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, S. M. Soares (Ed.), MetaLibri, Digital Library.
 • Stiglitz, J. E. (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Suliman, A. H., Mollick, A. V. (2009). Human capital development, war and foreign direct investment in sub-Saharan Africa. Oxford Development Studies, 37(1), 47–61. DOI:10.1080/13600810802660828.
 • Świerczyńska, K. (2019). Uwarunkowania i zróżnicowanie rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej. Warszawa: CeDeWu.
 • Świerczyńska, K., Kryszak, Ł. (2019). Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ekonomista, 5, 608–635.
 • Trzciński, K. (2015). Czym jest stabilność polityczna państwa? Przegląd Politologiczny, 2, 37–47. DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.3.
 • Turchin, P. (2005). Dynamical feedbacks between population growth and sociopolitical instability in agrarian states. Structure and Dynamics, 1(1), 1–21.
 • Waguespack, D. M., Birnir, J. K., Schroeder, J. (2005). Technological Development and Political Stability: Patenting in Latin America and the Caribbean. Research Policy, 34(10), 1570–1590. DOI: 10.1016/j.respol.2005.07.006.
 • Wickham, C. (1989). Early medieval Italy: Central power and local society, 400–1000 (Vol. 198). Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Woodbridge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Boston: MIT Press.
 • World Bank, World Governance Indicators. (2019). Retrieved from: http://info.worldbank. org/governance/wgi/#doc (2020.01.16).
 • Verpoorten, M. (2009). Household coping in war-and peacetime: Cattle sales in Rwanda, 1991–2001. Journal of Development Economics, 88(1), 67–86. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2008.01.003.
 • Voigt, S. (2011). Positive constitutional economics II – a survey of recent developments. Public Choice, 146(1–2), 205–256. DOI: 10.1007/s11127-010-9638-1.
 • Ziegler, J. (2013). Geopolityka głodu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c8bea2ad-e30c-4e24-8b0f-ea84f56e7d87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.