PL EN


2014 | 14 | 4 | 31-38
Article title

Martial Arts in Physical Culture

Content
Title variants
PL
Sztuki walki w kulturze fizycznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. Our goal is to open a discussion on the place of martial arts in physical culture, and with reference to specific subjects (relationship to sport, physical education, physical rehabilitation, physical recreation and tourism). Methods. This is a preliminary discussion of the issues: inspection and image recognition, realised from the perspective of The Humanistic Theory of Martial Arts, theory of physical culture and sociology of culture. SFE literature (content analysis) and a long-term experience of authors with the practice of various martial arts and combat sports are the methods. Results. The study discusses a general relationship of martial arts to high culture (cultural heritage), physical culture, physical education, physical rehabilitation, sports culture, and leisure area (tourism and recreation). Conclusions. Martial arts are part of physical culture, although they are not included in it entirely. Let us just look at their relationship to the individual components of physical culture. Martial arts are an expression of an active and dynamic lifestyle of today’s society, which is a certain regularity on a global scale.
PL
Cel naukowych poszukiwań. Celem autorów jest otwarcie dyskusji na temat miejsca sztuk walki w kulturze i w kulturze fizycznej, oraz w nawiązaniu do tematów szczegółowych (relacje do sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej, rekreacji fizycznej i turystyki). Metody. Jest to wstępne omówienie zagadnienia - ujęcie przeglądowe i poglądowe, zrealizowane z perspektywy Humanistycznej Teorii Sztuk Walki, teorii kultury fizycznej i socjologii kultury. Sięgnięto do literatury przedmiotu (analiza treści) i długoletnich doświadczeń własnych z praktyki różnych sztuk walki i sportów walki. Wyniki. Omówiono ogólnie relacje sztuk walki do kultury wysokiej (dziedzictwa kulturowego), kultury fizycznej, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej, kultury sportowej i obszaru aktywności czasu wolnego (turystyka i rekreacja). Wnioski. Sztuki walki są częścią składową kultury fizycznej, choć nie zawierają się w niej w całości. Podobnie wygląda to w ich relacji do poszczególnych składowych kultury fizycznej. Sztuki walki stają się wyrazem stylu życia aktywnego, dynamicznego dzisiejszych społeczeństw, co jest pewną prawidłowością w skali globalnej.
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
31-38
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow (Poland)
author
  • Sport School L. Sieber, Munich (Germany)
  • University of Rzeszow, Rzeszów (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c1746e-bfce-476a-bc25-7dae9a784692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.