PL EN


2014 | 1(27) | 179-207
Article title

Awans symboliczny mimochodem. Liderzy polskiego greenpointu wobec gentryfikacji dzielnicy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Upward mobility without moving. Polish Greenpoint Community Leaders and Gentrification of the Neighborhood
Languages of publication
PL
Abstracts
The text presents an interpretation of the Greenpoint (Brooklyn, New York City) Polish immigrant community leaders’ benevolent attitude toward gentrification of the neighborhood. Referring to the evidence from the fieldwork in the neighborhood in 2006 and 2010, including 50 leaders’ oral histories, it is argued here that this benevolence can be explained by the fact that gentrification brings to the leaders – as individuals, and members of families and ethnic group – both material and symbolic upward mobility. This is ‘upward mobility without moving’, without leaders’ agency and despite the fact they have done nothing to have it happened. It is indicated that, contrary to the dominant trend in gentrification studies that expects lower class’ resistance to gentrification, the lower classes members might welcome gentrification because they perceive it as an advantage to their social status and mobility. Additionally, the article points out to immigrants – omitted in gentrification studies – as individuals who are highly achievement oriented and at the same time uncertain about their status in receiving society, and therefore perceiving gentrification as an occasion for personal, their children’s and ethnic group’s social mobility into the mainstream.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • 2000/2010 Census Comparison – ZIP Code 11222, Zip‑Codes.com, [online] http://www.zip‑codes.com/zip‑code/11222/zip‑code‑11222‑census‑comparison.asp.
 • Abu‑Lughod J., From Urban Village to East Village. The Battle for New York’s Lower East Side, Cambridge (Mass.) 1995.
 • Alba R., Nee V., Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration, Cambridge (Mass.)–London 2005.
 • Barry J., Derevlany J., Yuppies Invade My House at Dinnertime. A Tale of Brunch, Bombs and Gentrification in an American City, Hoboken 1987.
 • Bourdieu P., Wacquant L. J. D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2001, Terminus, 21.
 • Brooks D., Bobos in Paradise. The New Upper Class and How they Got There, New York 2000.
 • Cichocka E., From Nostalgia to Acceptance. Polish Immigrants’ Attitudes toward the Gentrification of Greenpoint, Brooklyn, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski 2013.
 • DeSena J., Gentrification and Inequality in Brooklyn. The New Kids on the Block, Lanham 2009.
 • Domański H., Prestiż, Toruń 2012, Res Humanae.
 • Erdmans M., Opposite Poles. Immigrants and Ethnics in Polish Chicago, 1976‑1990, University Park 1998.
 • Ferenc M., „Jakby to powiedzieć, to już nie moje życie jest”. Relacje rodzinne osób awansujących, [w:] Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. M. Gdula, P. Sadura, Warszawa 2012.
 • Fessenden F., Roberts S., Then as Now. New York City’s Shifting Ethnic Mosaic, „New York Times” 2011, 22 I.
 • Florida R., Class‑Divided Cities. New York Edition, The Atlantic Cities, 24 I 2013, [online] http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2013/01/class‑divided‑cities‑new‑york‑edition/3819/.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej – oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa 2010, Kultura Się Liczy!
 • Freeman L., There Goes the ’Hood. Views of Gentrification from Ground Up, Philadelphia 2006.
 • Gans H., The Levittowners. Ways of Life and Politics in a New Suburban Community, New York 1967.
 • Latus J., Renesans Greenpointu, „Nowy Dziennik” 2012, 12 X.
 • Lee J., Civility in the City. Blacks, Jews, and Koreans in Urban America, Cambridge (Mass.) 2002.
 • Leland J., Hip. The History, New York 2005.
 • Lloyd R., Neo‑Bohemia. Art and Commerce in the Postindustrial City, New York 2006.
 • Majer A., Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Warszawa 1999, Studia – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 107.
 • Marwell N., Bargaining for Brooklyn. Community Organizations in the Entrepreneurial City, Chicago 2007.
 • One Out of Three. Immigrant New York in the Twenty‑First Century, red. N. Foner, New York 2013.
 • Portes A., Rumbaut R., Immigrant America. A Portrait, Berkeley 2006.
 • Rumbaut R., Assimilation of Immigrants, [w:] International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, red. N. J. Smelser, P. B. Baltes, Oxford 2001.
 • Sanjek R., The Future of us All. Race and Neighborhood Politics in New York City, Ithaca 2000.
 • Sassen S., The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton 1989.
 • Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2007, Spectrum.
 • Smith N., New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City, New York 1996.
 • Smith N., Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, Not People, „Journal of the American Planning Association” 1979, Vol. 45, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01944367908977002.
 • Sosnowska A., Gentryfikacja Greenpointu w lokalnej prasie, [w:] Miasto nie‑miasto. Refleksje o mieście jako społeczno‑kulturowej hybrydzie, red. L. Michałowski, D. Rancew‑Sikora, A. Bachórz, Gdańsk 2010.
 • Sosnowska A., Polacy, Żydzi i Portorykańczycy. Liderzy polskiego Greenpointu o nowojorskich grupach etnicznych, [w:] II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. 4‑7 września 2008, red. L. Nowak, Kraków 2010.
 • Sosnowska A., Robotnicza arystokracja i biedni profesjonaliści. Imigranci z Polski i byłego Związku Radzieckiego w Nowym Jorku na przełomie XX i XXI wieku, „Central Eastern European Migration Review” 2013, Vol. 2, nr 1.
 • Waldinger R., Still the Promised City? African‑Americans and New Immigrants in Postindustrial New York, Cambridge (Mass.) 1999.
 • Węgleński J., Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Warszawa 2001.
 • Winnick L., New People in Old Neighborhoods. The Role of New Immigrants in Rejuvenating New York’s Communities, New York 1990.
 • Zarycki T., Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008.
 • Zukin S., The Cultures of Cities, Cambridge (Mass.) 1995.
 • Zukin S., Loft Living. Culture and Capital in the Urban Change, Baltimore 1982, Johns Hopkins Studies in Urban Affairs.
 • Zukin S., Naked City. The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford–New York 2010.
 • Zukin S., Braslow L., The Life Cycle of New York’s Creative Districts: Reflections on the Unanticipated Consequences of Unplanned Cultural Zones, „City, Culture and Society” 2011, Vol. 2, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2011.06.003.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c57964-5cb0-434d-9089-013ba23c16d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.