PL EN


2014 | 10 | 79-102
Article title

Misje ludowe jako nadzwyczajna forma przepowiadania słowa Bożego w parafii. Aspekt kanoniczno-pastoralny

Authors
Content
Title variants
EN
Parish mission as extraordinary form of preaching the Word of God in the parish. The legal aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Under can. 770, “At certain times, according to the regulations of the diocesan Bishop, parish priests are to arrange for sermons in the form of retreats and missions, as they are called, or in other forms adapted to requirements.” First, this paper presents the concept and purpose of the parish popular missions. Next, the question of the subject and addressees of the mission is presented. Much space has been devoted to the missionary teaching.The final part is dedicated to the missionary services falling in the sacramental scope and popular piety.
Year
Issue
10
Pages
79-102
Physical description
Contributors
References
  • Bączkowicz F., Prawo Kościelne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1–2, przygotował do druku i uzupełnił J. Baron i W. Stawinoga, Opole 1957.
  • Brzozowski M., Misje parafialne – formą nadzwyczajnego duszpasterstwa, „Ateneum Kapłańskie” 77 (1985) z. 458, s. 3–14.
  • Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, tłumaczenie polskie: Kodeks kanonów Kościołów wschodnich, Lublin 2002.
  • Fuentes J., Comentario al can. 770, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, ed. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 3, cz. I, Pamplona 2002, s. 124–125.
  • IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003.
  • Joannes Paulus P.P. II, Adhortatio Apostolica, Catechesi tradendae, 16 X 1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 1277–1340, tekst polski: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, pod red. W. Kubika, cz. II, Warszawa 1985, s. 146–217.
  • Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analitico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989.
  • Sacra Congregazione per L’educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis editio apparata post Codicem iuris canonici promulgatum, 19 III 1985, Typis Polyglottis Vaticanis 1985.
  • Siwek G., Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła. Studium homiletyczne, Kraków 1999.
  • Urru A., La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c60a1f-796b-4a9c-a180-863cf9b4d4f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.