PL EN


2015 | 4(27) | 309-322
Article title

Kształtowanie wizerunku pracodawcy z wyboru

Content
Title variants
EN
Desirable employer image-shaping
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce employer branding, stosunkowo nowej koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, obejmującej wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu budowania jego pozytywnego wizerunku i prestiżu na rynku pracy. Głównym zadaniem strategii employer branding jest zapewnienie przedsiębiorstwu wartościowych pracowników, którzy odpowiednio motywowani, zdolni są kształtować silne i długotrwałe relacje z interesariuszami zewnętrznymi. W obecnej rzeczywistości gospodarczej, w której pozyskanie i utrzymanie kompetentnych pracowników staje się kluczową umiejętnością oraz ogromnym wyzwaniem, systematycznie wzrasta zainteresowanie tematyką employer branding. Pracodawcy dostrzegają, że działania wizerunkowe przynoszą wymierne efekty, i coraz chętniej je podejmują. Celem artykułu jest wskazanie – na podstawie badań wtórnych – czynników decydujących o atrakcyjności pracodawcy oraz korzyści wynikających z posiadania długoterminowej strategii employer branding na polskim rynku.
EN
This working paper concerns employer branding issues, which occur to be pretty fresh term in human resources management. It covers any company efforts aimed at job market status enhancement and corporate image-building. Its strategy main goal is to ensure enterprise skillful manpower, which, influenced and motivated effectively, is capable to establish and maintain strong, stable relations with outer stakeholders. Currently, to meet such a challenge, modern business environment enforces certain virtue: it looks like a key workmanship to gather and manage a competent team. Employers notice and appreciate corporate image rational impact, which results in growing interest in employer branding subject. Based on secondary research this article is pointed at indicating crucial factors to become desirable employer. Its purpose is to pick up enterprise benefits which derive from long-term employer branding strategy on Polish market.
Year
Issue
Pages
309-322
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Ambler, T., Barrow, S. (1996). The employer brand, „The Journal of Brand Management”, vol. 4, No. 3.
 • Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Barrow, S., Mosley, R. (2008). The employer brand, bringing the best of brand management to people at work, John Wiley, Chichester.
 • Bauckhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conteptualizing and researching employer branding, „Career Development International”, vol. 9, No. 5.
 • Dąbrowska, J. (2014). Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce. Warszawa, Słowa i Myśl.
 • Dobraczyńska, N. (2012). Generacja X, Y, C. Jak zarządzać reprezentantami różnych pokoleń?, „Personel i Zarządzanie”, 12/273.
 • Iwanowska-Polkowska, M. (2013). Jak dostosować warsztat pracy trenera do potrzeb uczestników z pokolenia Y?, „Personel i Zarządzanie”, 3/276.
 • Jachimiuk, A. (2008). Umiejętnie sprzedać pracę. „Marketing w Praktyce”, 4.
 • Kantowicz-Gdańska, M. (2009). Employer Branding – kwestie definicji i modelu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 6.
 • Kiełtyka, L. (2002). Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Warszawa, Agencja Wydawnicza PLACET.
 • Kozłowski, M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Leary-Joyce, J. (2007). Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Kraków, Wolters Kluwer Polska.
 • Macnar, A. (2013). Wizerunek w cenie, „Personel i Zarządzanie”, 8/281.
 • Popiel, S. (2013). Generacja a rekrutacja, „Personel i Zarządzanie”, 1/274.
 • Skalska, A. (2014). Jak na dłużej zatrzymać pracownika generacji Y?, „Personel i Zarządzanie”, 1/286.
 • Welsing, C. (2011). HR Marketing. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Wojtaszczyk, K. (2010). Employer branding – przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, Przegląd Organizacji”, 1.
 • Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • http://employerbrandingclub.com/generacja-y-na-rynku-pracy-przeglad-narzedziich- wynagradzania.html [20.03.2015].
 • http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-narynku-pracy.read?print=true [21.03.2015].
 • http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/547 [21.03.2015].
 • http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/610 [23.03.2015].
 • http://www.employerbrandingtoday.com/pl/2009/11/30/7-najbardziej-skutecznychpraktyk-employer-branding-czyli-co-sprawia-ze-firma-staje-sie-idealnym-pracodawca/[23.03.2015].
 • https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/m_kantowiczgdanska_zzl-6-2009.pdf [23.03.2015].
 • http://www.kompetencjemsp.parp.gov.pl/component/attachments/download/41.html [28.03.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c73f21-7890-4b39-9408-be269ef2c162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.