PL EN


2013 | 2 | 1 | 577-589
Article title

Zarządzanie ryzykiem „merit goods”

Authors
Content
Title variants
EN
Merit goods risk management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ryzyko finansowe codzienności wymaga nowych miar swojej skuteczności. Jedną z nich jest jakość życia. Na jakość życia składa się miedzy innymi poczucie włączenia lub wyłączenia w ofertę profesjonalnych pośredników finan-sowych oraz struktura dóbr oferowanych w ramach Produktu Krajowego Brutto. Stabilność finansowa jest typowym dobrem społecznie użytecznym. Przy jego dystrybucji trzeba pamiętać o przekleństwie wspólnych pastwisk. Pokusa nadużyć oraz jazdy na gapę jest w tym przypadku szczególnie silna. Aby zapanować nad pokusą nadużycia przy dystrybucji szczególnego dobra jakim jest stabilność finansowa należy na nowo dokonać segmentacji uczestników rynków finansowych na private banking, shadow banking, underbanked i unbanked. Również satysfakcja z zarzadzania ryzykiem finansowym codzienności w każdym z segmentów rynków finansowych jest uzależniona od charak-teru oferowanych dóbr. W przypadku dóbr prywatnych rośnie ona wraz ze wzrostem PKB per capita. W przypadku dóbr klubowych, po okresie szczyto-wego zadowolenia następuje spadek satysfakcji w miarę rozpowszechniania się ich podaży. Podaż dóbr publicznych wywołuje satysfakcję, która utrzymuje się na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu podaży dóbr publicznych. Dobra pożytku publicznego, z którymi mamy do czynienia w bankowości, są odbierane przez pryzmat wcześniej utrwalonych przyzwyczajeń np. wspólne to niczyje. Nic więc dziwnego, że początkowo wzrost podaży dóbr pożytku publicznego prowadzi do spadku satysfakcji z tej oferty. Dopiero zmiana nawyków na dobre powoduje wzrost satysfakcji w miarę jak oferta merit goods rośnie.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
577-589
Physical description
Contributors
author
 • Profesor zw. dr hab. Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk, 04-301 Warszawa, ul Grochowska 92 m 15,
References
 • 1. Bank Governance Leadership Network on risk appetite frameworks, Ernest &Young, Paris 2012
 • 2. Benjamin D.J, M.S. Kimball, N.Szembrot, Beyond Happiness and Satisfaction: Toward Well-Being Indices Based on Stated Preferences, NBER Working Paper 18374/2012
 • 3. Benjamin D.J, O.Heffetz, M.S.Kimball, A.Rees-Jones,What Do You Think Would Make You Happier? What Do You Think You Would Choose? American Economic Review 102 (5) 2012
 • 4. Dolphin T., Don’t bank on it. The Financialisation of the UK economy, Institute for Public Policy Research , London 2012
 • 5. Mc Fadden D., The New Science of Pleasure, NBER Working Paper 18687/2013
 • 6. Mader P., Making the Poor Pay for Public Goods via Microfinance. Economic and Political Pitfalls in the Case of Water and Sanitation, Max Planck Institute for The Study of Societies Discussion Paper 14/2011
 • 7. Maison D., Polak w świecie Finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 • 8. Nishimura K.G. Property bubbles and economic policy, BIS, Basel 2013
 • 9. Nowak M.A.,K.Sigmund, Evolution of indirect reciprocity, Nature, Vol 437, 2005
 • 10. Nowak M.A., Five Rules for the Evolution of Cooperation, Science, Vol 314, 2006
 • 11. Solarz J., Nanofinanse,C.H. Beck, Warszawa 2012
 • 12. Solarz M., Wady i zalety mikropożyczek jako narzędzia inkluzji finansowej sprzyjającej wzrostowi dobrobytu, w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 245/2012
 • 13. Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania red. J.Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012
 • 14. Turner, Economics after the Crisis. Objectives and means. The MIT Press, London 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8ca454a-c73a-403f-baf6-2115f9653c57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.