PL EN


2008 | 2 | 107-120
Article title

Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence’a Kolberga

Content
Title variants
EN
The level of moral judgements based on the theory of Lawrence Kohlberg
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę rozwoju rozumowania moralnego w okresie wczesnej dorosłości na podstawie teorii rozwoju rozumowania moralnego L. Kohlberga. Rozważania koncentrują się wokół pytania dotyczącego poziomu rozwoju rozumowania moralnego w okresie wczesnej dorosłości oraz zmian w poziomie rozwoju rozumowania moralnego mających miejsce w owym okresie. Rozważania teoretyczne wzbogacone są o wyniki i analizę badań własnych nad rozwojem rozumowania moralnego studentów pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
107-120
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bee H. ( 2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Brzezińska A. ( 2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.
 • Czyżowska D., Trempała J. (2002). Rozwój moralny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka ( tom 3). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czyżowska, D., Niemczyński, A., Kmieć E. (1993). Formy rozumowania moralnego Polaków w świetle danych z badania metodą Lawrence’a Kohlberga. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 1-2, s. 19-37.
 • Górnicka J. (1980). Rozwój moralny w koncepcji Lawrence’a Kohlberga. Człowiek i światopogląd, 6, s. 113-123.
 • Gurba E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kielar-Turska M. (2003). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 1). Gdańsk: GWP.
 • Leppert R., Splitt A., Trempała J. (1989). Test Wyboru jako zobiektywizowane narzędzie pomiaru poziomu rozwoju sądów moralnych. W: R. Ossowski, J. Trempała (red.) Problemy rozwoju psychicznego w warunkach edukacji równoległej ( materiały na prawach rękopisu z konferencji zorganizowanej w ramach CPBP 8-17. 03. Zacisze, 24-26. 04. 1987 r.) Bydgoszcz: Wyd. WSP.
 • Mariański J. (2001). Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne. Lublin: TN KUL.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2004). Psychologia rozwoju człowieka: zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trempała J. (1989). Rozumowanie w okresie wczesnej dorosłości. Warszawa – Poznań: PWN.
 • Trempała J. (1992). Rozumowanie moralne i odporność dzieci na pokusę oszustwa. Bydgoszcz: Wyd. WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8ca79ea-352b-4b0f-b9da-8ee9986895b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.