PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 19(2) | 49-60
Article title

Postulat integralnej ochrony różnorodności biokulturowej

Content
Title variants
EN
Call for integral protection of biocultural diversity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny kryzys ekologiczny skłania do podejmowania badań i działań, które zapewnią trwały rozwój ludzkości. Chodzi bowiem o to, by zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, respektować potrzeby przyszłych pokoleń i możliwości przyrody. Prace nad koncepcją rozwoju, która pozwoli zrealizować to zadanie, trwają od kilku dekad. W ich wyniku powstała idea zrównoważonego rozwoju, która wciąż ewoluuje. Przy obecnym stanie wiedzy ważne wydaje się uwzględnienie w niej ochrony różnorodności biokulturowej. Badania jednoznacznie bowiem potwierdzają wpływ na rozwój wzajemnie ze sobą powiązanych różnorodności: biologicznej, kulturowej i językowej. Artykuł ten stawia sobie za cel ukazanie potrzeby włączenia różnorodności biokulturowej do idei zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie na konieczność łącznej troski o różnorodność ziemskiego dziedzictwa, gdyż tylko integralna troska o wszystkie rodzaje różnorodności daje nadzieję na ochronę każdej z nich z osobna i zwiększa szanse na zbudowanie zrównoważonego świata.
Year
Volume
Pages
49-60
Physical description
Dates
published
2017-05-08
Contributors
References
 • Ash N., Fazel A. (2007), Biodiversity [w:] Global Environment Outlook 4: Environment for Development. Nairobi: UNEP, s. 157-192, http://pardee.du.edu/sites/default/files/GEO-4_Report_Full_en.pdf [dostęp: 16.12.2017].
 • Berkes F. (2012), Sacred Ecology. New York: Routledge.
 • Bloom P. (2002), Explaining Linguistic Diversity. „American Scientist” 90(4): 374-375.
 • Boroditsky L. (2009), How Does Our Language Shape the Way We Think? [w:] M. Brockman (ed.), What’s next? Dispatches on the Future of Science: Original Essays from a New Generation of Scientists, New York: Vintage Books, s. 116-129.
 • Council of Europe (2002), Linguistic Diversity. A Challenge for European Cities and Regions. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Elmes D. (2013), The Relationship between Language and Culture. „Annals of Fitness and Sports Sciences” 46(3): 11-18.
 • FICE (First International Congress of Ethnobiology) (1988), Declaration of Belém (1988), www.ethnobiology.net/wp-content/uploads/Decl-Belem-Eng-from-Posey.pdf [dostęp: 3.10.2016].
 • Gorenflo L.J. i in. (2012), Co-occurrence of Linguistic and Biological Diversity in Biodiversity Hotspots and High Biodiversity Wilderness Areas. „Proceedings of the National Academy of Sciences” 109(21): 8032-8037.
 • Greenberg J.H. (1956), The Measurement of Linguistic Diversity. „Language” 32(1): 109-115.
 • Hallam A., Wignall P.B. (1997), Mass Extinctions and Their Aftermath. Oxford–New York–Tokyo: Oxford University Press.
 • Harmon D. (2002), In Light of Our Differences: How Diversity in Nature and Culture Makes us Human. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Harmon D., Loh J. (2010), The Index of Linguistic Diversity: A New Quantitative Measure of Trends in the Status of the World’s Languages. „Language Documentation & Conservation” 4: 97-151.
 • Kalinowska A. (2011), Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem.
 • Kim L.S. (2003), Exploring the Relationship between Language, Culture and Identity. „GEMA Online Journal of Language Studies” 3(2): 64-76.
 • Kolbert E. (2014), The Sixth Extinction: An Unnatural History. New York: Henry Holt and Company.
 • Łepko Z. (1991), Antropologia Konrada Lorenza [w:] M. Lubański, Sz. Ślaga (red.), Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. Warszawa: ATK, s. 157-279.
 • Lewis M.P., Simons G.F. Fennig Ch.D. (2016), Ethnologue: Languages of the World, Nineteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: https://www.ethnologue.com/statistics [dostęp: 14.10.2016].
 • Lorenz K. (1973), Civilized Man’s Eight Deadly Sins. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Maffi L. (2005), Linguistic, Cultural, and Biological Diversity. „Annual Review of Anthropology” 29: 599-617.
 • Maffi L. (2007), Biocultural Diversity and Sustainability [w:] J. Pretty i in. (ed.), The SAGE handbook of environment and society. Los Angeles: SAGE, s. 267-277.
 • Maffi L., Woodley E. (2010), Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook. London–Washington: Earthscan.
 • McKinney M.L. (1997), How do Rare Species Avoid Extinction? A Paleontological View [w:] W.E. Kunin, K.J. Gaston (ed.), Biology of Rarity: Causes and Consequences of Rare-Common Differences. Dordrecht: Springer, s. 110-128.
 • Myers N. i in. (2000), Biodiversity Hotspots for Conservation Priorities. „Nature” 403: 853-858.
 • Nabhan G.P. (2001), Cultural Perceptions of Ecological Interactions: An „Endangered People’s” Contribution to the Conservation of Biological and Linguistic [w:] L. Maffi (ed.), On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment. Washington–London: Smithsonian Institution Press, s. 145-156.
 • Nelson G.C. (2005), Drivers of Ecosystem Change [w:] R.M. Hassan, R.J. Scholes (ed.), Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends, Vol. 1. Washington: Island Press, s. 73-76.
 • NSF (National Science Foundation) (2016), Researchers find that Earth may be home to 1 trillion species, www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446 [dostęp: 8.10.2016].
 • Power C. (2014), The Power of Education: Education for All, Development, Globalisation and UNESCO. Singapore: Springer.
 • Pretty J. i in. (2009), The Intersections of Biological Diversity and Cultural Diversity: Towards Integration. „Conservation and Society” 7(2): 100-112.
 • Romaine S. (2013), Keeping the Promise of the Millennium Development Goals: Why Language Matters. „Applied Linguistics Review” 4(1): 1-21.
 • Romaine S. (2016), Language and Sustainable Development [w:] M. Gazzola, B.A. Wickström (ed.), The Economics of Language Policy. Cambridge: MIT Press, s. 402-431.
 • Sala O.E. i in. (2000), Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100. „Science” 287: 1770-1774.
 • Skutnabb-Kangas T. (2002), Why Should Linguistic Diversity be Maintained and Supported in Europe? Some Arguments. Strasbourg: Council of Europe.
 • Sutherland W.J. (2003), Parallel extinction risk and global distribution of languages and species. „Nature” 423: 276-279.
 • UN (2016a), The Sustainable Development Agenda, www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ [dostęp: 25.10.2016].
 • UN (2016b), Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, haltbiodiversity loss, www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ [dostęp: 25.10.2016].
 • UN (2016c), Goal 7: Ensure Environmental Sustainability, www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml [dostęp: 25.10.2016].
 • UN (2016d), Convention on Biological Diversity, www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf [dostęp: 14.10.2016].
 • UN (2016e), Proclamation of the World Decade for Cultural Development, www.un.org/documents/ga/res/41/ a41r187.htm [dostęp: 13.10.2016].
 • UNCED(1992), Agenda 21, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [dostęp: 25.10.2016].
 • UNESCO (1993), World Commission on Culture and Development. Paris.
 • UNESCO (2002), Universal Declaration on Cultural Diversity. Paris.
 • UNESCO (2005), Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Paris, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencje__deklaracje_raporty/Konwencja_o_ochronie_roznorodnosci_form_wyrazu_kulturowego.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 • UNESCO (2007), UNESCO and the Question of Cultural Diversity 1946-2007. Review and Strategies. Paris.
 • UNESCO (2009), Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. Paris.
 • UNEP (2010), What is Biodiversity?, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/BIODIVERSITY_FACTSHEET.pdf [dostęp: 17.12.2017].
 • UNEP (2015), YouthXchange Biodiversity and Lifestyles Guidebook, https://www.cbd.int/cepa/doc/youthxchange.pdf [dostęp: 17.12.2017].
 • UNESCO (2016a), Biodiversity and Linguistic Diversity. Maintaining Indigenous Languages, Conserving Biodiversity, www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/biodiversity-and-linguisticdiversity/[dostęp: 20.10.2016].
 • UNESCO (2016b), Cultural and Linguistic Diversity, www.unesco.org/new/en/indigenous-peoples/cultural-and-linguistic-diversity/ [dostęp: 2.11.2016].
 • UNESCO (2016c), UNESCO a Zrównoważony Rozwój, www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ [dostęp: 25.10.2016].
 • Voiskounsky A.E. (1998), Internet: Culture Diversity and Unification [w:] Ch.Ess, F. Sudweeks (ed.), Cultural Attitudes Towards Communication and Technology. Sydney: University of Sydney Press, s. 100-115, https://www.it.murdoch.edu.au/catac/catac98/pdf/07_voiskounsky.pdf [dostęp: 13.10.2016].
 • WCCD (World Commission on Culture and Development) (1996), Our Creative Diversity. Paris: UNESCO.
Notes
PL
Artykuł szósty z numeru UCS 2017: 19(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8cf31d4-fc3e-4207-a7f2-fcc93ea5b4f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.