PL EN


2018 | 45 | 1(526) | 11–17
Article title

UBÓSTWO I POGŁĘBIONA DEPRYWACJA MATERIALNA RODZIN W KONTEKŚCIE WDROŻENIA „PROGRAMU 500 PLUS

Selected contents from this journal
Title variants
POVERTY AND FAMILIES SEVERE MATERIAL DEPRIVATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 500+ PROGRAMME
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie wyników symulacji wpływu programu „Rodzina 500 Plus” (500+) na ubóstwo w 2015 r. ze zmianą jego wskaźników między rokiem 2015 i 2016. W obu przypadkach podstawą były badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Pomocniczo wykorzystano dane z badań EU-SILC w zakresie pogłębionej deprywacji materialnej. Zmiany ubóstwa rok do roku były dużo mniejsze niż te stwierdzone w symulacji. Stwierdzone rozbieżności można wyjaśniać, odwołując się do cech wdrożenia 500+ (pełne wypłaty dopiero od połowy roku), metodologii symulacji (założenia dotyczące dochodów i wydatków, inne czynniki stałe) oraz badań budżetów gospodarstw domowych GUS (badanie w ciągu miesiąca, ubóstwo wydatkowe).
EN
The main aim of the article is to compare simulation results for 2015 to change of poverty between 2015 and 2016 in Poland. It is interesting for the assessment of the impact of a new generous child allowance introduced by new government from April-May 2016 (Program 500 Plus). Data for the simulation and year to year comparison were from 2015 and 2016 households budget surveys car­ried on by Government Statistical Office (GUS). To check some results the research was supplemented by severe material deprivation indicator from the EU-SILC. Poverty change year to year was much less impressive than results from simulation. It could be explained by not full year implementation of the new allowance, methodological assumptions of the simulations (full coverage, other conditions unchanged) and household budget surveys (one month survey, expenditures poverty).
Year
Volume
45
Issue
Pages
11–17
Physical description
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
References
  • Brzeziński M., Najsztub M. (2017), The impact of „Family 500+” programme on household incomes, poverty and inequality, „Polityka Społeczna” nr 1 ENG, s. 16–25; wer­sja pol­ska http://coin.wne.uw.edu. pl/mbrzezinski/research/rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_ wersja.pdf [dostęp 16.11.17].
  • EAPN (2016), Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy, EAPN Polska. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/ 2016/12/przewidywania500.pdf [dostęp 10.11.17].
  • EAPN (2017), Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach 2014–2016, EAPN Pol­ska http://www.eapn.org. pl/wp-content/uploads/2017/10/Povertywatch2017ost1.pdf [dostęp 17.10.17].
  • Szarfenberg R. (2015), Konkretyzacja i koordynacja celów polityki publicznej w wielopoziomowym rządzeniu. Przykład celu Unii Europejskiej w zakresie ubóstwa, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 2, s. 41–56.
  • Szarfenberg R. (2017), Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji, „Polityka Społeczna” nr 4, s. 1–6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8dcefff-39fa-49c2-a722-c8b65e058a87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.